Tìm kiếm
Có 613 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Triệu Sơn Thanh Hóa

Mã số thuế: 0100686174-521 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thọ Phong
Địa chỉ: 336 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Văn Lang Tại Triệu Sơn

Mã số thuế: 0102051885-002 - Người đại diện pháp luật: Lang Văn In
Địa chỉ: Xóm 1, , Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Và TRUYềN THôNG NGS � CHI NHáNH TạI THANH HóA

Mã số thuế: 0102683186-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Anh Tuấn
Địa chỉ: Phố Sim, Xóm Diễn Bình, Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DệT MAY TRườNG THọ

Mã số thuế: 0106351745-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sĩ Thọ
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thọ Cường, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY TNHH Kế TOáN Và ĐạI Lý THUế ATC VIệT NAM

Mã số thuế: 0107700332-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ trọng Hùng
Địa chỉ: 180 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ HACO VIệT NAM

Mã số thuế: 0108022739-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Minh Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI ĐạI AN PHú - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0108527183-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Đức
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thọ Thế, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH ĐầU Tư HồNG UY - CHI NHáNH TRIệU SơN THANH HóA

Mã số thuế: 0201314729-001 - Người đại diện pháp luật: Tseng, Jung - Huei
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ANH PHươNG SàI GòN

Mã số thuế: 0314861923-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Xóm 10, , Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG AN BìNH TDC

Mã số thuế: 0315321511-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Dân
Địa chỉ: Thôn Thị Tứ, Xã Đồng Tiến, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN THờI TRANG YODY - CHI NHáNH THANH HóA

Mã số thuế: 0801206940-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Tiến
Địa chỉ: Số nhà 46 Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Chi Nhánh Công Ty CP Tập đoàn Sao Mai tại Thanh Hóa

Mã số thuế: 1600169024-013 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tâm
Địa chỉ: Khu đô thị mới Sao Mai, Quốc lộ 47, Xã Thọ Dân, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cổ PHầN LợN GIốNG DâN QUYềN

Mã số thuế: 2800105862 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Dung
Địa chỉ: Xã Dân Quyền, Xã Dân Quyền, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH LâM SảN DươNG PHáT

Mã số thuế: 2800133041 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Thanh
Địa chỉ: Tiểu khu công nghiệp, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH SàN TRE VIệT LINH

Mã số thuế: 2800219242 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Thường
Địa chỉ: Lô A2 Khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, Xã Dân Lực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHú CườNG

Mã số thuế: 2800223168 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phương
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY Cô� PHâ�N VậT Tư NôNG NGHIệP TRIệU SơN

Mã số thuế: 2800223753 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Phố Giắt, Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

Công ty xây dựng Minh Thành

Mã số thuế: 2800224186 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phố Tô Vĩnh Diện Thị Trấn Giắt, , Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH TRườNG XUâN

Mã số thuế: 2800519197 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vẻ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Thọ Vực, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

CôNG TY TNHH HảO TUYêN

Mã số thuế: 2800520178 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hảo
Địa chỉ: Phố Thiều, Xã Dân Lý, Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá