Tìm kiếm
Có 637 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NAM TRựC NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-444 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Dũng
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà - Chi Nhánh Nam Định

Mã số thuế: 0100776445-024 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Km 3,5 đường S2, Xã Nghĩa An, Huyện Nam Trực, Nam Định

Chi Nhánh Nam Định Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Đầu Tư Công Nghệ Hd

Mã số thuế: 0102810719-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Nam Thượng, Xã Nam Hải, Huyện Nam Trực, Nam Định

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TNHH MộT THàNH VIêN TìNH THươNG � CHI NHáNH NAM TRựC, NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0104971045-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc
Địa chỉ: Đường Vàng B, Tổ dân phố 11, Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Kế NHà XINH

Mã số thuế: 0105334264 - Người đại diện pháp luật: Lương Văn Hiển
Địa chỉ: Thôn Phú Thụ, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH CâY XANH NAM ĐIềN

Mã số thuế: 0106540679 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hải
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VICGROUP VIệT NAM TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0107608457-002 - Người đại diện pháp luật: NGÔ VĂN CAO
Địa chỉ: Xóm 19, thôn Phú Hào, Xã Điền Xá, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH ĐầU Tư DịCH Vụ TươNG LAI

Mã số thuế: 0107747098 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Hiên
Địa chỉ: Thôn hải Thượng, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Nam Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kim Vận Tại Nam Trực

Mã số thuế: 0201648665-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Căn
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Đồng Sơn, Huyện Nam Trực, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư OANH VâN TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0201650752-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Km 6, đường 21B, Xã Hồng Quang, Huyện Nam Trực, Nam Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH YếN LINH TạI NAM ĐịNH

Mã số thuế: 0303769718-002 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn Thuấn
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nam Mỹ, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH TOàN NăNG TIếN PHáT

Mã số thuế: 0316019511 - Người đại diện pháp luật: Đặng Toàn Năng
Địa chỉ: Thôn Trung Thái, Xã Nam Thái, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUâN TớI

Mã số thuế: 0402010424 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tới
Địa chỉ: Thôn Bình Yên, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Nam Định

Công Ty Cổ Phần Gà Giống Châu Thành

Mã số thuế: 0600000178 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Xuân
Địa chỉ: Nam Hùng, Xã Nam Hùng, Huyện Nam Trực, Nam Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CôNG TRìNH THủY LợI NAM NINH

Mã số thuế: 0600000185 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Kiểm
Địa chỉ: Thôn Nội, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Nam Định

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Thiệu

Mã số thuế: 0600008434 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Thiệu
Địa chỉ: Km5 đường 55, Xã Nam Toàn, Huyện Nam Trực, Nam Định

HTX cơ khí Đồng Sơn

Mã số thuế: 0600084918 - Người đại diện pháp luật: Vũ Khắc Luyến
Địa chỉ: Đồng Sơn, , Huyện Nam Trực, Nam Định

HTX Cơ khí mộc Sơn Lâm

Mã số thuế: 0600085037 - Người đại diện pháp luật: Vũ văn An
Địa chỉ: Thị trấn Nam Giang, , Huyện Nam Trực, Nam Định

DOANH NGHIệP Tư NHâN TUYếT MAI

Mã số thuế: 0600093567 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Triều
Địa chỉ: Thôn 4, Thị trấn Nam Giang, Huyện Nam Trực, Nam Định

DNTN Minh Tuyên

Mã số thuế: 0600109249 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Thượng Nông, Xã Bình Minh, Huyện Nam Trực, Nam Định