Tìm kiếm
Có 289 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐứC HUệ LONG AN

Mã số thuế: 0100686174-141 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Anh Dũng
Địa chỉ: Khu vực 2, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Liên Thành

Mã số thuế: 0301446359-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trực
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Quang Phong

Mã số thuế: 0304218872-001 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Phong
Địa chỉ: Số 47, Đường 838, Khu vực 1, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY TNHH THươNG MạI TĩNH BốN PHươNG - CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0304314287-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tĩnh
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

CHI NHáNH ĐứC HUệ - CôNG TY TNHH SAN Hà

Mã số thuế: 0305755968-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Giang
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY TNHH MộC GIA HâN

Mã số thuế: 0309380653 - Người đại diện pháp luật: Châu Tấn Thành
Địa chỉ: Số 10, Khu phố 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY TNHH ĐạI ĐạI THàNH PHáT

Mã số thuế: 0311712426 - Người đại diện pháp luật: Châu Tấn Thành
Địa chỉ: Số 10, khu phố 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY Cổ PHầN MI-TECH

Mã số thuế: 0312081607 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Cẩm Linh
Địa chỉ: Số 638, ấp An Hoà, Xã Bình Hòa Bắc, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY LUậT TRáCH NHIệM HữU HạN TINDONA VIệT NAM- CHI NHáNH LONG AN

Mã số thuế: 0312322387-004 - Người đại diện pháp luật: Phan Phụng Đức Duy
Địa chỉ: Khu vực II, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH HạNH PHúC OHSAWA

Mã số thuế: 0312795591-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Kim Hùng
Địa chỉ: Thửa đất số 05, ấp 2, Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ, Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Cửu Long - Xưởng Sản Xuất

Mã số thuế: 0313285498-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Chiến
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển & Dịch Vụ Trường Thành - Chi Nhánh Long An

Mã số thuế: 0313519883-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phú
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Thạnh Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Rau Quả Thiên Lý

Mã số thuế: 0313610130-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Nhơn
Địa chỉ: 63 Khu vực 4, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NăNG LượNG HOàNG GIA ĐứC HUệ - LONG AN CửA HàNG XăNG DầU S

Mã số thuế: 0314807644-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 221, ấp 2, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHòNG KHáM SàI GòN HạNH PHúC - PHòNG KHáM ĐA KHOA HạNH PHúC

Mã số thuế: 0314878028-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Phước Thạnh
Địa chỉ: 501-502 Đường số 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ Đông Thành

Mã số thuế: 1100180213 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 129 Đường 838 KV 1 Thị trấn Đông Thành, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI TOàN AN

Mã số thuế: 1100180453 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh An
Địa chỉ: 107 khu phố 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI TOàN AN

Mã số thuế: 1100180453-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Toàn
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Quý Tây, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY TNHH TRạM XăNG DầU MáCH BảO

Mã số thuế: 1100180527 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Mách
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Quý Đông, Huyện Đức Huệ, Long An

CôNG TY TNHH TM XD SONG KHáNH PHáT

Mã số thuế: 1100182676 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trừ
Địa chỉ: Số 10, Khu vực 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An