Tìm kiếm
Có 115 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xnk Nông Lâm Thủy Hải Sản á âu

Mã số thuế: 1401923166-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cả
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Mẹt Lung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

CHI NHáNH KIêN GIANG - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NôNG NGHIệP TUYếT MAI

Mã số thuế: 1602004395-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Phước Minh
Địa chỉ: Thửa đất số 167 và 113 ấp Tràm Trổi, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lâm Hoa

Mã số thuế: 1700039572 - Người đại diện pháp luật: Lâm Minh Hoa
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

UBND Xã Phú Mỹ

Mã số thuế: 1700306771 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

DNTN Năm Ngọt

Mã số thuế: 1700330291 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọt
Địa chỉ: Số 51, Tổ 1, ấp Trà Phô, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Đạt

Mã số thuế: 1700330301 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Đèo
Địa chỉ: Số 165, tổ 1, ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Hương

Mã số thuế: 1700441749 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kịch
Địa chỉ: Số 149, tổ 3, ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

DNTN Hồng Duyên

Mã số thuế: 1700453896 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Gái
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Hòa khánh - xã Tân khánh hòa, , Huyện Giang Thành, Kiên Giang

DNTN Nguyễn Dương

Mã số thuế: 1700567043 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Đụa
Địa chỉ: Tổ 1 - ấp Khánh Hòa - Xã Tân Khánh Hòa, , Huyện Giang Thành, Kiên Giang

UBND Xã Phú Lợi

Mã số thuế: 1700580799 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Phụng
Địa chỉ: ấp Giồng Kè, Xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Trường Trung Học Cơ Sở Tân Khánh Hòa

Mã số thuế: 1700786623 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Trường Tiểu Học Và Trung Học Cơ Sở Vĩnh Điều Huyện Giang Thành

Mã số thuế: 1700786704 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cống Cả, Xã Vĩnh Điều, Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Trường THCS Phú Mỹ

Mã số thuế: 1700786983 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 209 Tà Phô, Phú Mỹ, Xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

DNTN Trung Trí

Mã số thuế: 1701193344 - Người đại diện pháp luật: Lâm Minh Trung
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, , Huyện Giang Thành, Kiên Giang

DNTN Khánh Ly

Mã số thuế: 1701277770 - Người đại diện pháp luật: Võ Thanh Tuyến
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, , Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: 1701284785 - Người đại diện pháp luật: Lương Đắc Tường
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Văn Phòng Huyện Uỷ Giang Thành

Mã số thuế: 1701284834 - Người đại diện pháp luật: Trương Văn Tèo
Địa chỉ: Tân Khánh Hòa, , Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Mã số thuế: 1701284915 - Người đại diện pháp luật: Danh Minh Hùng
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Hòa, , Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Ban Quản Lý Dự án Đầu Tư Xây Dựng huyện Giang Thành

Mã số thuế: 1701285644 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thanh Tùng
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Kiên Giang

Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện Giang Thành

Mã số thuế: 1701285700 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tiến
Địa chỉ: ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành, Kiên Giang