Tìm kiếm
Có 1.242 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV ĐT & PT NôNG NGHIệP Hà NộI - XN TAM THIêN MẫU

Mã số thuế: 0100103305-012 - Người đại diện pháp luật: Bùi Trọng Thưa
Địa chỉ: Nông trường Tam Thiên Mẫu, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Việt Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100285486-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Thạch Cương
Địa chỉ: Thôn Tam á, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH Việt Anh

Mã số thuế: 0100602576-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thuật
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, xã Xuân Lâm, , Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN HGA 01

Mã số thuế: 0100680165 - Người đại diện pháp luật: Phạm Lê Hòa
Địa chỉ: Lô CN13.2, KCN Thuận Thành II, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CN HUYệN THUậN THàNH BắC NINH

Mã số thuế: 0100686174-559 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Ngã tư Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH VIệT CầU

Mã số thuế: 0101093882 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghề
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI NGũ LONG

Mã số thuế: 0101096393 - Người đại diện pháp luật: Lương Ngọc Đàm
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại H&B

Mã số thuế: 0101101879 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hảo
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Điện Nhất Hòa Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101143565-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Đức Hiệp, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Và Phát Triển Đô Thị Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101165706-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tiến
Địa chỉ: Thôn Đức Hiệp (Thuê của CTy CP ĐT và PT năng lượng), Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH Dương Phú tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101166322-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Minh Việt
Địa chỉ: CCN Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH THươNG BINH CAO QUý

Mã số thuế: 0101181546 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Na Na
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mãn Trí Quả, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Công Ty TNHH Thương Binh Cao Quý Chi Nhánh Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101181546-002 - Người đại diện pháp luật: Kiều Ngọc Khanh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Mãn Trí Qủa, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN T Và T TạI BắC NINH

Mã số thuế: 0101210821-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thu Thủy
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thuận Thành, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH NộI THấT OANH BằNG

Mã số thuế: 0101233441 - Người đại diện pháp luật: Lê Đăng Bằng
Địa chỉ: Lô A2 cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nội Thất Oanh Bằng Tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101233441-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đăng Bằng
Địa chỉ: Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY TNHH ĐIệN NHựA Và THươNG MạI ĐOàN KếT

Mã số thuế: 0101289099 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Kết
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

Chi nhánh công ty TNHH đầu tư và thương mại Sao Thuỷ tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101333862-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Hà Mãn xã Hà Mãn, , Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

CôNG TY Cổ PHầN HTC VIệT NAM

Mã số thuế: 0101369322 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Khởi
Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Ngọc Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

C/N C/ty TNHH công nghệ & thương mại Ngọc Thắng tại Bắc Ninh

Mã số thuế: 0101370261-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Quang Thắng
Địa chỉ: NR ông Trịnh Quang Thắng, phố Tam á, xã Gia Đông, , Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh