Tìm kiếm
Có 450 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bình Đại Bến Tre

Mã số thuế: 0100686174-376 - Người đại diện pháp luật: Võ Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 266, đường 30/4, khu phố 2, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH BìNH ĐạI

Mã số thuế: 0302567652-118 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy An
Địa chỉ: 159, ấp Bình Hòa, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Thủy Sản Toàn Cầu

Mã số thuế: 0303640584-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuyết
Địa chỉ: ấp Thới Bình (thửa đất số 159, tờ bản đồ số 15), Xã Thới Thuận, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ LA VANG - CửA HàNG XăNG DầU NGọC TRINH

Mã số thuế: 0304060755-007 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 2251, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TAM ĐA - CửA HàNG XăNG DầU Lê NGUYêN

Mã số thuế: 0309578928-006 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Tổ 8, khu phố 3 (thửa đất số 35, tờ bản đồ số 3), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TAM ĐA - TRạM XăNG DầU Số 18

Mã số thuế: 0309578928-008 - Người đại diện pháp luật: Chu Quỳnh Thoa
Địa chỉ: ấp 4 (thửa đất số 136, tờ bản đồ số 37), Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Tỉnh Bến Tre

Mã số thuế: 0310085980-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp 6 ( thửa đất số 508, tờ bản đồ số 300), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 07

Mã số thuế: 0310085980-005 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: Cảng cá Bình Đại, ấp 4, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 11

Mã số thuế: 0310085980-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp Thừa Trung ( thửa đất số 911, tờ bản đồ số 01), Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 14

Mã số thuế: 0310085980-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp Bình Thuận (thửa 64, tờ bản đồ số 53), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Sài Gòn Đông Dương - Số 15

Mã số thuế: 0310085980-014 - Người đại diện pháp luật: Phạm Phú Trung
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 2251, 2426, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LụC KIM QUâN - CửA HàNG XăNG DầU VạN TIếN

Mã số thuế: 0310298241-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Lý
Địa chỉ: ấp 1, thửa đất số 229, tờ bản đồ số 04, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CửA HàNG XăNG DầU Số 02

Mã số thuế: 0311184335-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: Thửa đất số 153, tờ bản đồ số 05, ấp Thừa Long, Xã Thừa Đức, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CửA HàNG XăNG DầU BìNH THUậN

Mã số thuế: 0311184335-004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp Bình Thuận (thửa đất số 64, tờ bản đồ số 53), Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CửA HàNG XăNG DầU BìNH THắNG

Mã số thuế: 0311184335-005 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 508, tờ bản đồ số 300), Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG SBTC - CửA HàNG XăNG DầU NGọC TRINH

Mã số thuế: 0311184335-009 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Mười Ba
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 2251, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MINH HOàNG TRANG � NGUYễN HOàNG AUTO SERVICE

Mã số thuế: 0311972350-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Anh Bằng
Địa chỉ: Thửa đất số 409, tờ bản đồ số 26, ấp 2, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU THáI BìNH DươNG - CửA HàNG XăNG DầU Số 3

Mã số thuế: 0312055170-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Quang Hiếu
Địa chỉ: Thửa đất số 78, tờ bản đồ số 32, ấp 6, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí ĐạI ĐôNG DươNG - BếN TRE

Mã số thuế: 0312392761-001 - Người đại diện pháp luật: Thân Hoàng Lâm
Địa chỉ: ấp 6 (thửa đất số 2251, tờ bản đồ số 01), Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PETRO ĐôNG BắC - CửA HàNG XăNG DầU Số 4

Mã số thuế: 0312419357-008 - Người đại diện pháp luật: Hồ Văn Đức
Địa chỉ: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 78, ấp 6, Xã Bình Thắng, Huyện Bình Đại, Bến Tre