Tìm kiếm
Có 160 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VIệN THUốC Lá TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0100100022-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Khu B, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI ĐồNG TâM TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0100632806-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nà Niền, Xã Đức Long, Huyện Hoà An, Cao Bằng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HòA AN CAO BằNG - PHòNG GIA

Mã số thuế: 0100686174-618 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Phố giữa, Quốc lộ 203, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOáNG SảN Và LUYệN KIM VIệT NAM TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0101914063-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dũng
Địa chỉ: Bản Tấn, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư ĐạI THàNH TạI CAO BằNG

Mã số thuế: 0101917681-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi nhánh công ty CP thương mại và xây dựng công nghiệp Kiên Trung tại Cao Bằng

Mã số thuế: 0102016055-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Thường
Địa chỉ: Số nhà 123B, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Thực Phẩm Hà Nội Chi Nhánh Cao Bằng

Mã số thuế: 0103025221-002 - Người đại diện pháp luật: Thang Thanh Hoa
Địa chỉ: Xóm Nà Mẩn, Xã Lê Chung, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI TổNG HợP VĩNH HưNG

Mã số thuế: 0105983036-001 - Người đại diện pháp luật: Mạc Trung Hoàng
Địa chỉ: Số 94, tổ 2 Dã Hương, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Tùng Phương Tại Cao Bằng

Mã số thuế: 0106323917-001 - Người đại diện pháp luật: Thế Thanh Tùng
Địa chỉ: Xóm Bản Tấn, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt phát tại Cao Bằng

Mã số thuế: 2500285798-004 - Người đại diện pháp luật: Lưu Xuân Bình
Địa chỉ: Xóm Tàng Cải, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH CAO BằNG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG Hạ TầNG VIệT HưNG

Mã số thuế: 2600950134-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Minh
Địa chỉ: Nhà bà: Hoàng Thị Kim Huệ, Xóm Nà Vẩu, , Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giang Thịnh Tại Tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: 3600880672-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Khang Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Nà Rị, Xã Nam Tuấn, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên Mỏ Sắt Ngườm Cháng Cao Bằng

Mã số thuế: 4600100155-037 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Địa chỉ: Xóm Nà Tâm, thôn Danh Sỹ, Xã Dân Chủ, Huyện Hoà An, Cao Bằng

CHI NHáNH CAO BằNG - CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC QUốC Tế VIệT PHáT

Mã số thuế: 4601297169-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Huế
Địa chỉ: Xóm Nà Vẩu, , Huyện Hoà An, Cao Bằng

DOANH NGHIệP Tư NHâN HùNG XOAN

Mã số thuế: 4800107542 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hùng
Địa chỉ: Phố Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Thu Công

Mã số thuế: 4800117526-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Viết Sơn
Địa chỉ: Tổ 2, Khu Dạ Hương, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hoà An, Cao Bằng

Chi cục thuế Hoà an

Mã số thuế: 4800130573-002 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn - Nước Hai Hoà An, , Huyện Hoà An, Cao Bằng

Phòng tư pháp

Mã số thuế: 4800135807 - Người đại diện pháp luật: Đào Thị Thu Hương
Địa chỉ: Hoà an, , Huyện Hoà An, Cao Bằng

Phòng Tài nguyên - Môi trường Huyện Hoà An

Mã số thuế: 4800135814 - Người đại diện pháp luật: Lý Minh Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, , Huyện Hoà An, Cao Bằng

Phòng tài chính

Mã số thuế: 4800135839 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Hoà an, , Huyện Hoà An, Cao Bằng