Tìm kiếm
Có 8.991 kết quả tìm kiếm
Khách sạn Phương Nam- Chi nhánh Tổng công ty thép Việt Nam- CTCP

Mã số thuế: 0100100047-009 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Số 141 Phan Chu Trinh, Phường 2, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH TổNG CôNG TY TRựC THăNG VIệT NAM - CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN - CôNG TY TRựC THăNG MIềN

Mã số thuế: 0100107966-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Đức Long
Địa chỉ: Số 36 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm huấn luyện trực thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam

Mã số thuế: 0100107966-007 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Thiết
Địa chỉ: Số 36, đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

TRUNG TâM HUấN LUYệN - CHI NHáNH TổNG CôNG TY TRựC THăNG VIệT NAM-CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN

Mã số thuế: 0100107966-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tưởng
Địa chỉ: Số 36 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI VũNG TàU

Mã số thuế: 0100108656-036 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thìn
Địa chỉ: 1 Lô D17 Khu nhà ở Vietubes-Khu thông tin II, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Xăng Dầu Quân Đội - Trạm Xăng Dầu 171

Mã số thuế: 0100108688-022 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Chung
Địa chỉ: 1447 đường 30/4, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

VIETTEL Bà RịA VũNG TàU-CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-050 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khiêm
Địa chỉ: Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Cục Đăng Kiểm Số 9

Mã số thuế: 0100109120-008 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Duy
Địa chỉ: Số 102 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công ty Bảo hiểm PJICO Vũng Tàu

Mã số thuế: 0100110768-023 - Người đại diện pháp luật: Công ty Xăng dầu Việt Nam
Địa chỉ: Số 70 đường Cô Giang, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA-VũNG TàU

Mã số thuế: 0100111948-043 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hà
Địa chỉ: Số 10 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH VũNG TàU

Mã số thuế: 0100112437-005 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 27 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam Tại Vũng Tàu

Mã số thuế: 0100148391-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 155 Nguyễn Thái Học, phường 7, , Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CN Tổng Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam-Ban Đầu Tư Đóng Mới Và Mua Sắm Phương Tiện Nổi

Mã số thuế: 0100150577-031 - Người đại diện pháp luật: Lê Cự Tân
Địa chỉ: Tầng 2 Petro Tower, 08 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam- Công Ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí

Mã số thuế: 0100150577-033 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàng
Địa chỉ: Số 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Kỹ THUậT DầU KHí VIệT NAM-CôNG TY TàU DịCH Vụ DầU KHí

Mã số thuế: 0100150577-034 - Người đại diện pháp luật: Lê Chiến Thắng
Địa chỉ: Số 73 đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0100150619-006 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Hải
Địa chỉ: Số 24 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH VũNG TàU - CôN ĐảO

Mã số thuế: 0100150619-150 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hùng
Địa chỉ: Số 315 Thống Nhất, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH TổNG CôNG TY DMC - CôNG TY DUNG DịCH KHOAN Và DịCH Vụ GIếNG KHOAN

Mã số thuế: 0100150873-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Số 35 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Tổng Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Tại Vũng Tàu

Mã số thuế: 0100150908-005 - Người đại diện pháp luật: Tô Trường Thắng
Địa chỉ: Số 101 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM-CHI NHáNH VũNG TàU

Mã số thuế: 0100230800-021 - Người đại diện pháp luật: Võ Kim Lân
Địa chỉ: Số 142 -144 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu