Tìm kiếm
Có 305 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN NGHĩA ĐàN TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-845 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Khánh
Địa chỉ: Khối Tân Minh, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHệ T-TECH VIệT NAM - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0101479607-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nghĩa
Địa chỉ: Bình Hải, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Toàn Thắng

Mã số thuế: 0102766499-001 - Người đại diện pháp luật: Thái Doãn Vỹ
Địa chỉ: Làng Gia, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CôNG TY CP THựC PHẩM SữA TH

Mã số thuế: 0103414411 - Người đại diện pháp luật: Tal Cohen
Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH DượC LIệU CôNG NGHệ CAO QUốC Tế

Mã số thuế: 0107906647 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Xóm Bình Minh, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Thiết Bị Y Tế Sài Gòn Hà Nội Shb

Mã số thuế: 0312838894-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Bích Phương
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Hung - Chi Nhánh Nghệ An

Mã số thuế: 2801558625-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Công
Địa chỉ: Xóm Hiệp 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Toản Lợi

Mã số thuế: 2900284904 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Toản
Địa chỉ: Nhà ông Toản, xóm Bình Thành, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN âu Phương

Mã số thuế: 2900298431 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đông âu.
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đông âu,, Xã Nghĩa An, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Nông trường Tây Hiếu 2

Mã số thuế: 2900325942-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nghĩa Đàn, , Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 1/5 NGHệ AN

Mã số thuế: 2900330396 - Người đại diện pháp luật: Phan Tuấn Cường
Địa chỉ: Khối Tân Minh, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

DOANH NGHIệP TN TRườNG SơN

Mã số thuế: 2900471566 - Người đại diện pháp luật: Trần Tử Trường.
Địa chỉ: Nhà ông Tý, xóm Sơn Tây, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH TRườNG PHướC

Mã số thuế: 2900474863 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phước
Địa chỉ: Xóm 16, khu vực mỏ đá Hòn Tìn, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Xí nghiệp giống nuôi trồng Thuỷ sản khe đá

Mã số thuế: 2900477832 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nghĩa Đức, , Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

DNTN Đức Vinh

Mã số thuế: 2900487326 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Minh
Địa chỉ: Nhà ông Minh xóm Cuông xã Nghĩa Khánh, , Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Công Ty TNHH Trường An Phú

Mã số thuế: 2900512999 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thái
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Đức Nghĩa, xóm 4, Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

DNTN Thái Dũng

Mã số thuế: 2900513262 - Người đại diện pháp luật: Đậu Khắc Thông
Địa chỉ: Xóm Tân Hợp xã Nghĩa Khánh, , Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

DNTN Tuấn Huệ

Mã số thuế: 2900523366 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ: Xóm Hồng Lợi xã Nghĩa Hồng, , Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

UBND xã Nghĩa Hồng

Mã số thuế: 2900536936 - Người đại diện pháp luật: Đậu Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hồng, , Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CôNG TY TNHH HOàNG LINH.

Mã số thuế: 2900585443 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu Hà
Địa chỉ: Nhà bà Đặng Thị Thu Hà, xóm Tân Hợp, Xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An