Tìm kiếm
Có 710 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh Công ty CP đầu tư xây dựng và bê tông Vĩnh Tuy

Mã số thuế: 0100105158-006 - Người đại diện pháp luật: Đinh Huy Hùng
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Kim Bình, , Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY ĐầU Tư Hạ TầNG Và Đô THị VIGLACERA - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIGLACERA - CTCP

Mã số thuế: 0100108173-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

KCN ĐồNG VăN IV - CôNG TY KINH DOANH BấT ĐộNG SảN VIGLACERA (mã số ĐĐKD: 00002)

Mã số thuế: 0100108173-025 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Quốc lộ 38- Văn phòng điều hành KCN Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐIệN KHí TRườNG THàNH - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0100364219-004 - Người đại diện pháp luật: PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Địa chỉ: Lô CN-14, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- CN Huyện Kim Bảng Hà Nam

Mã số thuế: 0100686174-705 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Việt
Địa chỉ: Số 39, Đường Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố số 10, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Công ty TNHH Dương Hoàng

Mã số thuế: 0101212032 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Phụng
Địa chỉ: Đường Lê Chân, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và SảN XUấT THIếT Bị Y Tế HOàNG NGUYễN

Mã số thuế: 0101537873 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tú
Địa chỉ: Đường Lê Chân, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI NGọC VIệT

Mã số thuế: 0101636289 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN SơN CHC

Mã số thuế: 0101712042 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hoài
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY TNHH XâY DựNG THáI BìNH

Mã số thuế: 0102336584 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Giang
Địa chỉ: thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN ĐạI TíN THàNH NAM - CHI NHáNH Hà NAM

Mã số thuế: 0102356333-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Tiến Tiệp
Địa chỉ: Bến xe Quế, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT - XUấT NHậP KHẩU THủ CôNG Mỹ NGHệ Và NôNG SảN TổNG HợP

Mã số thuế: 0102670596 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Anh
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Biên Hòa, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN DINH DưỡNG QUốC Tế AG

Mã số thuế: 0102677062 - Người đại diện pháp luật: Phan Huy Diệu
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CHI NHáNH TạI TỉNH Hà NAM CôNG TY TNHH MY CHúC

Mã số thuế: 0102959229-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chúc
Địa chỉ: Khu tái định cư, ngã tư thị trấn Quế, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Chi Nhánh Hà Nam - Công Ty TNHH Công Nghệ Đo Lường

Mã số thuế: 0103542290-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Lịch
Địa chỉ: Thôn 2, Vân Lâm, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SôNG HồNG VIệT

Mã số thuế: 0104085061-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN ÁNH NGỌC
Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Hùng Ngọc - Chi Nhánh Hà Nam

Mã số thuế: 0104091788-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn Do Lễ, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY TNHH EVERGREEN LIFE VIệT NAM

Mã số thuế: 0104731332 - Người đại diện pháp luật: Văn Đình Tiến
Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

Chi nhánh công ty TNHH quốc tế Vũ Gia tại Hà Nam

Mã số thuế: 0105298760-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Khuông
Địa chỉ: Khu công nghiêp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Hà Nam

CôNG TY Cổ PHầN VIệT NAM TINH HOA

Mã số thuế: 0105438150 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng, Hà Nam