Tìm kiếm
Có 623 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN Lệ THủY QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0100686174-718 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toán
Địa chỉ: Số 21 Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố Thượng Giang, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP HOàNG VăN

Mã số thuế: 0101520284 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoà
Địa chỉ: Mỏ đá Lèn Sầm, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Chi nhánh Cty TNHH thương mại XDTH Hoàng Văn tại QB

Mã số thuế: 0101520284-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng văn Hoà
Địa chỉ: Mỏ đá Lèn Sầm -Sơn thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH TổNG CôNG TY DệT MAY MIềN BắC - VINATEX - CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0107386444-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Phong
Địa chỉ: Khu công nghiệp Cam Liên, Xã Cam Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Chi nhánh Công ty CP bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Đà Nẳng-Trung tâm bán lẻ tổ 8 Kiến Giang -Quảng Bình

Mã số thuế: 0311609355-157 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH 3AD STUDIO

Mã số thuế: 0314518240-001 - Người đại diện pháp luật: Trương Tấn Sơn
Địa chỉ: 64 Hùng Vương, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY MặC HUỳNH NHậT PHáT � CHI NHáNH QUảNG BìNH

Mã số thuế: 0401741968-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ Hường
Địa chỉ: Thôn Trung Tín, Xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 1369 Quảng Bình

Mã số thuế: 0800282385-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Luân
Địa chỉ: Thôn 3B, Xã Ngân Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

CôNG TY Cổ PHầN Lệ NINH

Mã số thuế: 3100114609 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mậu Hào
Địa chỉ: Tổ dân phố Liên Cơ, Thị trấn NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Thiện Quyên

Mã số thuế: 3100172784 - Người đại diện pháp luật: Hắc Hồng Sơn
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Hưng Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN KINH DOANH VàNG NGọC PHươNG

Mã số thuế: 3100184388 - Người đại diện pháp luật: Nguyễnthị Phương
Địa chỉ: Thôn 2A, Thị trấn NT Lệ Ninh, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

DOANH NGHIệP TN KINH DOANH VàNG KIM NGA

Mã số thuế: 3100184613 - Người đại diện pháp luật: Thái Quang Xuyên
Địa chỉ: Ngã tư Chợ Tréo, Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Quỹ Tín dụng nhân dân Xuân thuỷ

Mã số thuế: 3100184765 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phan Xá Xuân thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Quỹ tín dụng nhân dân Liên thuỷ

Mã số thuế: 3100184973 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Liên thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Quỹ Tín dụng nhân dân xã Thanh thuỷ

Mã số thuế: 3100185159 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Mỹ-Thanh thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

UBND xã Sơn thuỷ

Mã số thuế: 3100195460 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sơn thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

UBND xã Hoa thuỷ

Mã số thuế: 3100195492 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hoa thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

UBND Thị trấn Nông trường Lệ ninh

Mã số thuế: 3100195527 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TTNT Lệ ninh, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

UBND xã An thuỷ

Mã số thuế: 3100195541 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

UBND xã Phong thuỷ

Mã số thuế: 3100195566 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thượng phong- Phong thuỷ, , Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình