Tìm kiếm
Có 576 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH SơN Hà TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0100520242-002 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Cụm công nghiệp xã Vũ Ninh, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Kiến Xương Thái Bình

Mã số thuế: 0100686174-887 - Người đại diện pháp luật: Hà Khắc Thường
Địa chỉ: Khu Quang Trung, thị trấn Thanh Nê,, , Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư Hạ TầNG DầU KHí TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0102292859-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đăng Công
Địa chỉ: Nhà ông Thư, thôn 3, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư Hạ TầNG DầU KHí - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0102292859-003 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Thư
Địa chỉ: Khu phố mới Riverside, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và VậN TảI HảI Hà

Mã số thuế: 0102773457 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Chiêu
Địa chỉ: Thôn An Cơ Đông, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN PHáT TRIểN ĐầU Tư QUốC GIA - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0104919648-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Vũ Quí, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN DU HọC MINH HườNG

Mã số thuế: 0106004942 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Thôn Nguyệt Lâm 1, Xã Vũ Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Sản Xuất Việt Long

Mã số thuế: 0106451845 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Huệ
Địa chỉ: Số 77, khu Quang Trung, Thị trấn Kiến Xương, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH LYMAC TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0106755547-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Quang
Địa chỉ: Thôn An Cơ Bắc, Xã Thanh Tân, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THế GIớI SữA TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0106933743-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Số nhà 92A, 92B khu Cộng Hòa, Thị trấn Kiến Xương, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI ĐạT PHáT TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0107077781-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Thành
Địa chỉ: Nhà Lê Thị Phương, Thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG TRìNH MớI

Mã số thuế: 0107428292 - Người đại diện pháp luật: Mai Mậu Thành
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Man Đích, Xã Vũ Lễ, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TQH VIệT NAM

Mã số thuế: 0107662091 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Hằng Nga
Địa chỉ: Số nhà 162, khu Cộng Hòa, Thị trấn Kiến Xương, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY TNHH MJ QUốC Tế

Mã số thuế: 0107695516 - Người đại diện pháp luật: Kim Youngrock
Địa chỉ: Thôn Trà Vi Nam, Xã Vũ Công, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ PHẩM NAMCHARM

Mã số thuế: 0107878904 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Nhà riêng của ông Phạm Quốc Hưng, thôn Sơn Thọ, Xã Nam Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

Chi Nhánh Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Thành Công

Mã số thuế: 0107995580-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Đức Chung
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Xuân Phi, thôn 5B, Xã Vũ Trung, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

ĐịA ĐIểM KINH DOANH CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HOà PHONG TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0201558299-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: Thôn Đông Khánh, Xã Thượng Hiền, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT THươNG MạI HOA VIệT - CHI NHáNH THáI BìNH

Mã số thuế: 0201982236-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Minh Ngọc
Địa chỉ: Thôn An Trạch, Xã An Bình, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN Mỹ PHáT TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0600986930-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Đông
Địa chỉ: Nhà ông Đông, thôn Bắc Sơn, Xã Vũ Ninh, Huyện Kiến Xương, Thái Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP TâM VIệT TạI THáI BìNH

Mã số thuế: 0700731485-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Công Quyền, thôn Nam Đường Đông, Xã Nam Cao, Huyện Kiến Xương, Thái Bình