Tìm kiếm
Có 1.182 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC LAI CHâU - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-043 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thành
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ LAI CHâU

Mã số thuế: 0100101072-024 - Người đại diện pháp luật: Trử Văn Hiếu
Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Nông Thôn Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0100103785-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Long
Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Tân Phong - Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

VIETTEL LAI CHâU- CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-057 - Người đại diện pháp luật: Đào Như Quỳnh
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM CHI NHáNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0100111948-156 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Trung
Địa chỉ: Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH DịCH Vụ GIA TăNG LAI CHâU - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-035 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Anh
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0100150619-074 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Tích
Địa chỉ: Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-015 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Tổ 21, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố LAI CHâU

Mã số thuế: 0100686174-629 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Việt
Địa chỉ: Số nhà 216, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 10, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Cửa hàng giao dịch điện thoại di động tại tỉnh Lai Châu

Mã số thuế: 0100686209-069 - Người đại diện pháp luật: Cao Duy Hải
Địa chỉ: Tổ 3 - Phong Châu 2, , Thành phố Lai Châu, Lai Châu

MOBIFONE TỉNH LAI CHâU - CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 4 - CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG MOB

Mã số thuế: 0100686209-138 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Thuận
Địa chỉ: Tòa nhà 3 tầng VNPost, Tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lai Châu

Mã số thuế: 0100695387-073 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Trọng Tấn
Địa chỉ: , Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MINH SơN TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0101002116-003 - Người đại diện pháp luật: Trương Sỹ Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 164, Tổ 6, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình Hà Nội tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101125439-002 - Người đại diện pháp luật: Vũ Viết Nhưỡng
Địa chỉ: 19 Đoàn Kết - Phường Đoàn Kết, , Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN MAI LINH MIềN BắC TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0101149623-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hùng
Địa chỉ: Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Huhui Thương Mại Quốc Tế Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101320165-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi nhánh công ty CP Thương mại - Xây dựng 379 tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101381619-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạch
Địa chỉ: Bản mới, Xã San Thàng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu

Mã số thuế: 0101382193-085 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quảng
Địa chỉ: Đường 30-4, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bình Minh Tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101405147-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THéP VIệT HưNG TạI LAI CHâU

Mã số thuế: 0101410651-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Tiến Dũng
Địa chỉ: Số nhà 55, đường Nguyễn Trãi, Tổ 8, Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Lai Châu