Tìm kiếm
Có 6.253 kết quả tìm kiếm
Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - Chi Nhánh Tổng Công Ty Cơ Điện Xây Dựng - Ctcp Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100102887-009 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Má
Địa chỉ: Km 52, quốc lộ 5A, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - KHAI THáC ĐườNG SắT Hà THáI HảI

Mã số thuế: 0100105052-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Vấn
Địa chỉ: Số 73 ngõ 2 đường Quan Thánh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Xí nghiệp vận tải đường sắt Hà Hải

Mã số thuế: 0100106264-039 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Hiền
Địa chỉ: 70 Quán Thánh, Bình Hàn, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương

SIêU THị INTIMEX HảI DươNG � CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN INTIMEX VIệT NAM TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100108039-020 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Hương
Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Hà THàNH TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0100108529-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 360, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Traphaco Tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100108656-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Lô 87.1.17, Khu biệt thự Trường An, phía tây Nam Cường, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

VIETTEL HảI DươNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP - VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Dung
Địa chỉ: Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi cục đăng kiểm Hải Hưng

Mã số thuế: 0100109120-019 - Người đại diện pháp luật: Trương Việt Hà
Địa chỉ: 448- Nguyễn Lương Bằng - P Thanh Bình, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100109441-011 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 42 Phố Lê Chân, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Công ty bảo hiểm PJICO Hải Dương

Mã số thuế: 0100110768-030 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 273 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi Nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0100111948-014 - Người đại diện pháp luật: Đặng Thị Hải
Địa chỉ: Số 01, Đường Hồng Quang, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH KHU CôNG NGHIệP HảI DươNG

Mã số thuế: 0100111948-107 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tâm
Địa chỉ: Số 9, đường Đức Minh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0100112437-028 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN CAO CƯỜNG
Địa chỉ: Số 66, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0100112620-005 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 185 Nguyễn Lương Bằng, , Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Hải Dương

Mã số thuế: 0100150619-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 02, Đường Lê Thanh Nghị, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH ĐôNG

Mã số thuế: 0100150619-146 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Số 238 đường Trường Chinh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0100230800-024 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Số 82-84, Phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Chi nhánh Công ty TNHH Bình Lý tại Hải Dương

Mã số thuế: 0100231956-009 - Người đại diện pháp luật: VŨ VĂN QUÂN
Địa chỉ: Số 36 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0100233488-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Lộc
Địa chỉ: Số 36, Nguyễn Lương Bằng, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0100233583-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Viện
Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương