Tìm kiếm
Có 1.120 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Vật Tư Thái Nguyên Công Ty Cổ Phần Vật Tư Và Thiết Bị Toàn Bộ

Mã số thuế: 0100100336-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Thảo
Địa chỉ: Đường Hoàng Quốc Việt, Xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Đoàn tài nguyên nước Tây Bắc

Mã số thuế: 0100102421-005 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Bình
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BIOSEED VIệT NAM TạI TỉNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100114120-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thi
Địa chỉ: xóm Trại, Xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100150619-136 - Người đại diện pháp luật: Đặng Trung Kiên
Địa chỉ: Số 478, Tổ dân phố 5, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM-CHI NHáNH THị Xã PHổ YêN NAM THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0100686174-858 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hưng
Địa chỉ: Số 85, đường Trường Chinh, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIấY TRườNG XUâN

Mã số thuế: 0101044973-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bằng
Địa chỉ: Tổ dân phố Bông Hồng, Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI GIA PHONG

Mã số thuế: 0101122029 - Người đại diện pháp luật: Dương Như Duy
Địa chỉ: Xóm Thu Lỗ, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội Tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 0101175912-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Kiểm
Địa chỉ: Xóm Đông Sinh, Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CHI NHáNH NHà MáY VậT LIệU XâY DựNG VINACONEX 3 - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Số 3

Mã số thuế: 0101311837-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Thu Ha
Địa chỉ: Km44+800 QL3, Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Chi Nhánh Thái Nguyên - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Chuyển Giao Công Nghệ Quốc Tế

Mã số thuế: 0101355753-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: Xóm Phú Thịnh, Xã Thuận Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Nhà Máy Gạch Hồng Trang - Công Ty TNHH Hồng Trang

Mã số thuế: 0101362084-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nhật
Địa chỉ: Thôn Ao Sen, Xã Thành Công, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG THU NGUYệT

Mã số thuế: 0101458910 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: Xóm Vàng, Xã Tân Hương, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY LắP THươNG MạI HOàNG GIA 4T

Mã số thuế: 0101794775 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Nhà máy gạch Hoàng gia Đông Cao, Xã Đông Cao, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Chi Nhánh Thái Nguyên Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đại Hoàng Gia

Mã số thuế: 0101860298-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Ngõ 16, đường Phạm Văn Đồng, Tổ Dân phố Thành Lập, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ BảO Vệ HOà BìNH CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0101867991-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Hải Yến
Địa chỉ: Tổ dân phố Vinh Xương, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐứC HạNH MARPHAVET

Mã số thuế: 0102596920 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

Chi nhánh công ty cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh MARPHAVET tại Thái Nguyên

Mã số thuế: 0102596920-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Hạnh
Địa chỉ: Xóm Thanh Tân, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN CôNG TY TNHH CôNG THươNG HOàNG GIA

Mã số thuế: 0102670211-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Danh Tuyên
Địa chỉ: Xóm Giếng, Xã Hồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN THăNG LONG TOURIST VIệT NAM

Mã số thuế: 0104228224 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Nga
Địa chỉ: Số nhà 264, Tổ dân phố Quán Vã, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH KIểM TOáN KDG VIệT NAM- CHI NHáNH THáI NGUYêN

Mã số thuế: 0104285208-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Quân
Địa chỉ: Xóm Kim Tỉnh, Xã Trung Thành, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên