Tìm kiếm
Có 523 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH KHU VựC RịA NINH BìNH

Mã số thuế: 0100686174-487 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hồng
Địa chỉ: Thôn Xanh, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Nho Quan Ninh Bình

Mã số thuế: 0100686174-488 - Người đại diện pháp luật: Dương Quốc Hạnh
Địa chỉ: Phố Phong Lạc, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thăng Long - Khu Du Lịch Nghỉ Dưỡng Nước Khoáng Nóng Cúc P

Mã số thuế: 0100728473-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Hải
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Cúc Phương, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế MIềN TâY ASEAN (I)

Mã số thuế: 0102961997 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Quỳnh Phong 3, Xã Sơn Hà, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY TNHH KEIDA VIệT NAM

Mã số thuế: 0106196722 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Tổ dân phố Liêu Trung, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN DươNG ĐôNG TạI NINH BìNH

Mã số thuế: 0304383964-008 - Người đại diện pháp luật: Bùi Đức Hải
Địa chỉ: Thôn Phong Thành, Xã Đồng Phong, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Cơ KHí THươNG MạI CườNG THịNH

Mã số thuế: 0314012422-002 - Người đại diện pháp luật: ĐINH VĂN HOÀN
Địa chỉ: Thôn Đính Chàng, Xã Sơn Lai, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thuong mai Hong Trung

Mã số thuế: 0600843869 - Người đại diện pháp luật: Phạm Công Diện
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Gia Lâm, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY TNHH DT XUâN TRườNG - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0601124497-001 - Người đại diện pháp luật: JINNING
Địa chỉ: Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 03, Bản đồ địa chính xã Sơn Hà, Xã Sơn Hà, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐạI THàNH CôNG - CHI NHáNH NINH BìNH

Mã số thuế: 0700785924-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hảo
Địa chỉ: Phố Tân Nhất, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI DIệP MINH ANH

Mã số thuế: 0700829473 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ XUÂN ĐỊNH
Địa chỉ: Thôn Hội Tiến 2, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Chi Nhánh Số I - Công Ty TNHH ớt Việt Nam

Mã số thuế: 0800811078-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình Bảng
Địa chỉ: Thôn Anh Trỗi, Xã Quỳnh Lưu, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY TNHH DươNG GIANG

Mã số thuế: 2700112827 - Người đại diện pháp luật: Tống Văn Chiến
Địa chỉ: Trong khuôn viên nhà máy Gạch Gia Tường - CTCP Gạch ngói Sôn, Xã Gia Tường, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY Cổ PHầN GIốNG Bò THịT, SữA YêN PHú

Mã số thuế: 2700200047 - Người đại diện pháp luật: Lương Minh Tùng
Địa chỉ: Bản Phùng Thượng, Xã Kỳ Phú, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Hòa

Mã số thuế: 2700200625 - Người đại diện pháp luật: Bùi Xuân Cộng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Sơn, Huyện Nho quan, Ninh Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ THảO NGUYêN

Mã số thuế: 2700200706 - Người đại diện pháp luật: Trần Đồng ân
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Đức Long, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Công ty TNHH Ngọc Long

Mã số thuế: 2700200872 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Khôi
Địa chỉ: Thôn tiền phương, Xã văn phương, , Huyện Nho quan, Ninh Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Quang Hưng

Mã số thuế: 2700201019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hiền
Địa chỉ: Đường 12, phố Tân Lập, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Ngọc Bách

Mã số thuế: 2700201146 - Người đại diện pháp luật: Trần Nguyên Hồng
Địa chỉ: Đường 12A, Thị trấn Nho Quan, Huyện Nho quan, Ninh Bình

Vườn quốc gia cúc phương

Mã số thuế: 2700201315 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Khương
Địa chỉ: Vườn quốc gia Cúc Phương, , Huyện Nho quan, Ninh Bình