Tìm kiếm
Có 312 kết quả tìm kiếm
CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0100520429-044 - Người đại diện pháp luật: Lưu Văn Ngọc
Địa chỉ: Số 298, Tỉnh lộ 931, Khu vực Bình Tân, Phường Vĩnh Tường, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN LONG Mỹ HậU GIANG

Mã số thuế: 0100686174-405 - Người đại diện pháp luật: Hồng Minh Huấn
Địa chỉ: Số 31, đường 3/2, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI XăNG DầU HồNG PHáT - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0308252779-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Bé Điều
Địa chỉ: Khu vực 2, Phường Trà Lồng, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ANH PHáT - HậU GIANG

Mã số thuế: 0309464737-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ ANH THƯ
Địa chỉ: ấp Long Bình 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ HOàN ANH VIệT

Mã số thuế: 0312812864 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Dẻo
Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU HIệP CửU LONG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0313407474-004 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Thường
Địa chỉ: Số 203, Khu vực Long An 1, Phường Trà Lồng, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH XăNG DầU TâY NAM S.W.P - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: 0315022575-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Giang
Địa chỉ: Số 14, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH VạN TíN LONG- CHI NHáNH LONG Mỹ

Mã số thuế: 1602007533-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Năm
Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM HUê

Mã số thuế: 1800230780 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huê
Địa chỉ: Số 62, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Phước Hưng

Mã số thuế: 1800230903 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyện
Địa chỉ: ấp Tân Bình 1, Xã Long Phú, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Thị Thắm

Mã số thuế: 1800231713 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Thắm
Địa chỉ: Khu vực 2, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Máy Xay Xát Châu Quốc Thanh

Mã số thuế: 1800231801 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thế
Địa chỉ: Số 54 Khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

HTX xây dựng Tín Hưng

Mã số thuế: 1800278408 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: KV Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XăNG DầU HồNG QUâN

Mã số thuế: 1800278768 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Xuân
Địa chỉ: , Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trường Thịnh

Mã số thuế: 1800294992 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vĩnh
Địa chỉ: Số 107, khu vực Long An, Phường Trà Lồng, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU 125

Mã số thuế: 1800336811 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Xem
Địa chỉ: Khu vực 5, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV CHế BIếN TấN LợI

Mã số thuế: 1800353302 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hội
Địa chỉ: Số 55, đường Phạm Văn Nhờ, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

DNTN - Châu Quốc Thanh II

Mã số thuế: 1800363928 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thiệu
Địa chỉ: Số 23 Khu vực VI, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phượng

Mã số thuế: 1800388707 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Phùng
Địa chỉ: ấp Bình Trung, Xã Long Bình, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thiện Hưng

Mã số thuế: 1800439782 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Hưng
Địa chỉ: Khu vực 2, Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ, Hậu Giang