Tìm kiếm
Có 481 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - CO.OPMART Hà Tiên

Mã số thuế: 0301175691-037 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Hà
Địa chỉ: Số 20 đường Mạc Công Du, khu phố 2, Phường Đông Hồ, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY THêU GIàY AN PHướC

Mã số thuế: 0301241545-083 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thọ Hà
Địa chỉ: Số 160 Mạc Thiên Tích, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - XâY DựNG A.C.M

Mã số thuế: 0302532593 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thanh
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI - XâY DựNG A.C.M - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0302532593-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Henry Thanh
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP THươNG MạI - DịCH Vụ - XâY DựNG HOàNG HảI - CHI NHáNH 1

Mã số thuế: 0303597988-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khanh
Địa chỉ: 46 Phạm Văn Kỹ, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHảI NAM

Mã số thuế: 0303751340-005 - Người đại diện pháp luật: Oàn Lộc Phến
Địa chỉ: 5-7 tỉnh lộ 28, khu phố II, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH DịCH Vụ DU LịCH THIêN Hà

Mã số thuế: 0305289185 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Nữ
Địa chỉ: Khu du lịch Mũi Nai, khu phố 3, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

Công Ty TNHH Chế Biến Thương Mại XNK Châu Vinh- Chi Nhánh Tại Hà Tiên

Mã số thuế: 0305455065-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Tố Châu
Địa chỉ: Tỉnh lộ 28, Khu Phố 2, Tổ 1, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH CHăN NUôI Và THươNG MạI HIểN VINH

Mã số thuế: 0306108297-002 - Người đại diện pháp luật: Galan Chan
Địa chỉ: Tổ 9, khu phố 4, đường Phương Thành, Phường Đông Hồ, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư VươNG QUốC VIệT TạI Hà TIêN

Mã số thuế: 0309586076-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Việt Anh
Địa chỉ: Tổ 12, khu phố 5, Phường Đông Hồ, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH VậN TảI DU LịCH TUấN NGA

Mã số thuế: 0310494408-002 - Người đại diện pháp luật: Quách Thu Nga
Địa chỉ: Căn số 5 đường Nguyễn Phúc Chu, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiên Gia Phát

Mã số thuế: 0310952802-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Tất Đạt
Địa chỉ: Quốc lộ 80, khu phố 5, Phường Bình San, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CửA HàNG FPTSHOP KIêN GIANG 3 - CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT

Mã số thuế: 0311609355-138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: Số 154-156 đường Mạc Thiên Tích, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN GIáO DụC Và DạY NGHề 3T - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0311886366-005 - Người đại diện pháp luật: Phan Đức Trường
Địa chỉ: F03-23 Khu đô thị mới thị xã Hà Tiên, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH Hà TIêN - CôNG TY TNHH SảN XUấT XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ TâN PHướC THàNH

Mã số thuế: 0313193889-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Nền 3-4, Đường Nguyễn Phúc Chu,Khu phố 1, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Nhất Thủy

Mã số thuế: 0313287960-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh
Địa chỉ: Số 01 đường Trường Sa, khu phố 1, Phường Bình San, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIếN TRúC Mỹ AN

Mã số thuế: 0313698304-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiên Sinh
Địa chỉ: Lô B8-11, khu đô thị mới, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CôNG TY TNHH ô Tô HUY THắNG - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: 0313936855-005 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Vĩ Thông
Địa chỉ: Số 192 đường số 2/9, khu phố 3, Phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN AN KIêN

Mã số thuế: 1600671065-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hà
Địa chỉ: Tổ 4, khu phố 1, Phường Tô Châu, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN GIANG SAN

Mã số thuế: 1600785947 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Giang San
Địa chỉ: Đường Thị Vạn, tổ 9, khu phố 3, Phường Đông Hồ, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang