Tìm kiếm
Có 2.546 kết quả tìm kiếm
CôNG TY ĐIệN LựC Mê LINH

Mã số thuế: 0100101114-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thịnh
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện Mê Linh, thôn Nội Đồng, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Đoàn tài nguyên nước Đồng bằng bắc bộ

Mã số thuế: 0100102421-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Thanh Lâm, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Chi nhánh công ty cổ phần LILAMA Hà Nội- Nhà máy cơ khí LILAMA Hà Nội

Mã số thuế: 0100105341-002 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Tùng
Địa chỉ: Lô 14 khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CHI NHáNH VINA2 QUANG MINH - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VINA2

Mã số thuế: 0100105895-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Quốc Hoàng
Địa chỉ: Km9 đường Cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài, tổ dân phố số 6+7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

NHà MáY Cơ KHí QUANG MINH- CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cơ KHí XâY DựNG � CTCP

Mã số thuế: 0100106553-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Toàn
Địa chỉ: Lô số 4 - khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Xí Nghiệp Chế Biến Nông Sản Thực Phẩm Intimex Quang Minh

Mã số thuế: 0100108039-021 - Người đại diện pháp luật: Đặng Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DượC TRUNG ươNG MEDIPLANTEX

Mã số thuế: 0100108430-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiên Phong
Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và TRIểN KHAI CôNG NGHệ MớI TạI Mê LINH

Mã số thuế: 0100108737-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tư
Địa chỉ: Khu Tam Báo, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giơí số 29-04V

Mã số thuế: 0100109120-026 - Người đại diện pháp luật: Cao Văn Tư
Địa chỉ: Km số 8 Đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUANG MINH

Mã số thuế: 0100111948-126 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Đào
Địa chỉ: Lô 9A, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH QUANG MINH

Mã số thuế: 0100150619-171 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Huy
Địa chỉ: Km số 9, đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Mê LINH

Mã số thuế: 0100686174-082 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Như Nghĩa
Địa chỉ: Km 8 đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CôNG TY TNHH PHONG NAM - SINHIROSE

Mã số thuế: 0100697930 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Quế
Địa chỉ: Lô 40G - Khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân cơ khí Long Quân- Mê Linh

Mã số thuế: 0100764841-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Long
Địa chỉ: Khu Bờ bói xã Văn khê, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH thiết bị và xây dựng La Thành

Mã số thuế: 0100774906-002 - Người đại diện pháp luật: Mạc Hoàng Khâm
Địa chỉ: Lô 49 khu CN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tân Đức

Mã số thuế: 0100778178 - Người đại diện pháp luật: Trần Liên Hà
Địa chỉ: Lô 38E Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CôNG TY TNHH HữU NGHị VIệT HàN

Mã số thuế: 0100779012 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Nam
Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

DOANH NGHIệP Tư NHâN Xí NGHIệP BAO Bì CôNG MINH (ĐăNG Ký CấP LạI LầN 2 NGàY 15/08/2008) "CHUYểN Từ D

Mã số thuế: 0100784051 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Hồng
Địa chỉ: Lô số 44 - B1, khu Công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CôNG TY TNHH Lê VIệT

Mã số thuế: 0100942318 - Người đại diện pháp luật: Lê Kim Hưng
Địa chỉ: Lô 17, khu công nghiệp Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

CôNG TY TNHH GIấY VIệT HOA

Mã số thuế: 0100953856-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phương
Địa chỉ: Khu Đồng ấp, thôn Khê Ngoại, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Hà Nội