Tìm kiếm
Có 228 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HOàNG SU PHì Hà GIANG

Mã số thuế: 0100686174-696 - Người đại diện pháp luật: Triệu Văn Hà
Địa chỉ: Số nhà 02, tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Khám Phá

Mã số thuế: 4200491539-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Phương
Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN Kỹ THUậT Hạ TầNG SơN Vũ

Mã số thuế: 5100109070 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: ., Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện

Mã số thuế: 5100137141 - Người đại diện pháp luật: Vương Văn Thă�ng
Địa chỉ: Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng

Mã số thuế: 5100137159 - Người đại diện pháp luật: Vương Tiến Thắng
Địa chỉ: 56 khu 3 TT quang vinh Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Bệnh viện Huyện Hoàng su phì

Mã số thuế: 5100137166 - Người đại diện pháp luật: Sin Đức Văn
Địa chỉ: Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì

Mã số thuế: 5100137173 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�n MaÊnh Hu�ng
Địa chỉ: Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Trạm Thú y Huyện Hoàng su phì

Mã số thuế: 5100137208 - Người đại diện pháp luật: Lu� Xuân Thă�ng
Địa chỉ: Huyện Hoàng su phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Chi cục thuế Hoàng su Phì

Mã số thuế: 5100137825-009 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�n Quang DuêÊ
Địa chỉ: Huyện Hoàng su Phì, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HTX công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thuận an

Mã số thuế: 5100139420 - Người đại diện pháp luật: Trần thị Chắc
Địa chỉ: 19 K3 Xã Vinh quang HSPHì, , Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Quang Tiến

Mã số thuế: 5100156352 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Khu V, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Nậm Ty

Mã số thuế: 5100160895 - Người đại diện pháp luật: Nông Văn Đư�c
Địa chỉ: UBND Xã Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Nậm dịch

Mã số thuế: 5100160905 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Lâm
Địa chỉ: UBND Xã Nậm Dịch, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Tả Sử Choóng

Mã số thuế: 5100160937 - Người đại diện pháp luật: Ma Seo Vâ�n
Địa chỉ: UBND Xã Tả Sử Choóng, Xã Tả Sử Choóng, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Nam sơn

Mã số thuế: 5100160944 - Người đại diện pháp luật: TriêÊu Mê�nh Khiê�n
Địa chỉ: UBND Xã Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Hồ thầu

Mã số thuế: 5100160951 - Người đại diện pháp luật: Phượng Chàn Nu
Địa chỉ: UBND Xã Hồ Thầu, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Ngàm Đăng Vài

Mã số thuế: 5100160976 - Người đại diện pháp luật: Lù Thanh San
Địa chỉ: UBND Xã Ngàm đăng Vài, , Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Bản nhùng

Mã số thuế: 5100160983 - Người đại diện pháp luật: Nguyê�n Quang Vinh
Địa chỉ: xa� Ba�n Nhu�ng, Xã Bản Nhùng, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

UBND Xã Tân tiến

Mã số thuế: 5100160990 - Người đại diện pháp luật: Hoa�ng Bi�nh Rơi
Địa chỉ: UBND Xã Tân Tiến, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

Công an Huyện

Mã số thuế: 5100161183 - Người đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Dũng
Địa chỉ: Công an Huyện, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang