Tìm kiếm
Có 630 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN THựC PHẩM Hà NộI - Xí NGHIệP THU MUA C

Mã số thuế: 0100101682-003 - Người đại diện pháp luật: Dương Minh Hoài
Địa chỉ: Số 46, tổ 1, ấp Trảng Sắn, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN PHú GIáO BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-943 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Bình
Địa chỉ: Số 615, đường DT 741, Khu phố 3, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Kỹ THUậT Và Vệ SINH MôI TRườNG HồNG THáI - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0106476984-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Hoàng Việt
Địa chỉ: Số 24/42 ấp Bình Thắng, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VIệT NAM Kỹ NGHệ SúC SảN - Xí NGHIệP CHăN NUôI VISSAN BìNH DươNG

Mã số thuế: 0300105356-104 - Người đại diện pháp luật: Lưu Ngọc Giao
Địa chỉ: Thửa đất số 21, Tờ bản đồ số 26, ấp 5, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GạCH NGóI ĐồNG NAI NHà MáY KHAI THáC Và CHế BIếN KHOáNG SảN.

Mã số thuế: 0300397028-006 - Người đại diện pháp luật: Phan Châu Hà
Địa chỉ: ấp Đồng chinh, xã Phước Hòa, , Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist - Tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 0301463315-045 - Người đại diện pháp luật: Trang Việt Chấn
Địa chỉ: Số 271 Đường ĐT 741, Tổ 2, Khu phố 4, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI THáI HưNG THịNH

Mã số thuế: 0301714897 - Người đại diện pháp luật: Bùi Huy Vũ
Địa chỉ: Thửa đất số 22, Tờ bản đồ số 30, ấp Xóm Quạt, Xã An Long, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghiệp Cao Su Thăng Long

Mã số thuế: 0301743619-001 - Người đại diện pháp luật: Tôn Nữ Trâm Anh
Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tây Nam - Trạm Xăng Dầu K9

Mã số thuế: 0302010607-014 - Người đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Bình
Địa chỉ: Thửa đất số 37, Tờ bản đồ số 38, Đường ĐT 741, Khu phố 5, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Nhà Máy Phú An

Mã số thuế: 0302150428-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hùng Lâm
Địa chỉ: ấp Cây Cam - xã an Bình, , Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Điện năng lượng mặt trời mái nhà xưởng thành hình khu B-Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Sài Gòn

Mã số thuế: 0302348354-009 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: Thửa đất số 484, tờ bản đồ số 41, Cụm công nghiệp Tam Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Phú Giáo

Mã số thuế: 0302567652-102 - Người đại diện pháp luật: Lê Duy Xuyên
Địa chỉ: Số 45 Độc Lập, khu phố 1, Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ THIệN HưNG

Mã số thuế: 0302593370 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Phán
Địa chỉ: Số 36/11, ấp 3, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN GIốNG CâY TRồNG MIềN NAM- CHI NHáNH PHú GIáO

Mã số thuế: 0302634683-004 - Người đại diện pháp luật: Hán Tấn Linh
Địa chỉ: ấp 5, Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Cơ Sở Cai Nghiện ma túy Số 3

Mã số thuế: 0302944011 - Người đại diện pháp luật: TRươNG QUANG NAM
Địa chỉ: ấp 5, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG BìNH NGUYễN

Mã số thuế: 0303295842-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thửa đất số 194, Tờ bản đồ số 71, Đường Tà Lách, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CôNG TY Cổ PHầN HưNG HảI THịNH

Mã số thuế: 0303354784 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tuyến
Địa chỉ: Thửa đất số 484, Tờ bản đồ số 41, Cụm công nghiệp Tam Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Chi Nhánh Công ty TNHH Thương Mại Quốc Thắng - Trạm Xăng Dầu Đức Minh

Mã số thuế: 0305931927-003 - Người đại diện pháp luật: Đổ Thanh Hán
Địa chỉ: KP9, TT Phước Vĩnh, , Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THáI VINH

Mã số thuế: 0309476524 - Người đại diện pháp luật: Bùi Duy Vinh
Địa chỉ: Số 371 đường DT 507, ấp Tân Thái, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

CHI NHáNH BìNH DươNG - CôNG TY Cổ PHầN THủY PHONG NăNG

Mã số thuế: 0310092145-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ BẠCH NHẠN
Địa chỉ: Thửa đất số 91, tờ bản đồ số 22, Tổ 13, ấp 5, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương