Tìm kiếm
Có 921 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã AN NHơN BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0100686174-481 - Người đại diện pháp luật: Đào Duy Long
Địa chỉ: Số 418 đường Trần Phú, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Bt Tại Bình Định

Mã số thuế: 0101408123-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiệu Khiêm
Địa chỉ: Lô B1.3, Khu Công nghiệp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn, Bình Định

VăN PHòNG ĐạI DIệN MIềN TRUNG Và TâY NGUYêN - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐầU Tư TâY BắC

Mã số thuế: 0101496024-008 - Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Số 115 đường Trần Phú, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Lumex Việt Nam - Chi Nhánh Bình Định

Mã số thuế: 0105740851-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh
Địa chỉ: Lô D2.5.1, Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH HANWO

Mã số thuế: 0106230853 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hồng Giang
Địa chỉ: Thửa đất số 802 Tờ bản đồ số 05, Cụm Công nghiệp Tân Đức, Xã Nhơn Mỹ, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH MOUNTECH CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0300791440-002 - Người đại diện pháp luật: Chương Văn Dũng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp phường Bình Định, KV Mai Xuân Thưởng, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

Chi Nhánh Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại TP. Hồ Chí Minh - Co.opmart An Nhơn

Mã số thuế: 0301175691-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lài
Địa chỉ: Trung tâm thương mại Hoàng Vũ Plaza, Quốc lộ 1A, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH BìNH ĐịNH - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NEWSTART

Mã số thuế: 0305711230-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Diện
Địa chỉ: Số 03 đường Hàm Nghi, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MAY THờI TRANG MINH TRí - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0305769336-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh Trang
Địa chỉ: Thôn Thọ Lộc 1, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH AN NHơN - CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO QUốC Tế TàI NăNG VIệT

Mã số thuế: 0307348245-004 - Người đại diện pháp luật: Hồ Thanh Phòng
Địa chỉ: Số 382 đường Trần Phú, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN MASAN MEATLIFE - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0311224517-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Thái Hoàng
Địa chỉ: Lô A 2-5 và Lô A 2-6, KCN Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ, Huyện An Nhơn, Bình Định

CN CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG -TRUNG TâM BáN Lẻ 163-165 TRầN PHú

Mã số thuế: 0311609355-196 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 163-165 Trần Phú, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

CN CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Đà NẵNG -TRUNG TâM BáN Lẻ 308 -310 Lê DUẩN - BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0311609355-200 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 308-310 Lê Duẫn, Phường Đập Đá, Huyện An Nhơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hòa Phát Iec - Bình Định

Mã số thuế: 0311623310-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Quốc Hùng
Địa chỉ: Lô C2 Cụm công nghiệp An Trường, Xã Nhơn Tân, Huyện An Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THIếT Kế XâY DựNG KIếN TA TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0312571111-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 313 đường ĐT 638, thôn Tân Lập, Xã Nhơn Lộc, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN CON CưNG - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0313450007-031 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Minh
Địa chỉ: Số 256 đường Ngô Gia Tự, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT NộI NGOạI THấT AN PHú THịNH

Mã số thuế: 0313510778 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Đức, Xã Nhơn Mỹ, Huyện An Nhơn, Bình Định

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng Phương Anh

Mã số thuế: 0313724829-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hương Lệ
Địa chỉ: Khu Vực Phú Sơn, Phường Nhơn Hòa, Huyện An Nhơn, Bình Định

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN GIáO DụC QUốC Tế GAIA - CHI NHáNH BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0313730269-011 - Người đại diện pháp luật: Hà Huy Giáp
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, Phường Bình Định, Huyện An Nhơn, Bình Định

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NăNG LượNG SAO VIệT TạI BìNH ĐịNH

Mã số thuế: 0314422563-001 - Người đại diện pháp luật: TRẦN THỊ NGHĨA
Địa chỉ: Đội 5, thôn Nam Tân, Xã Nhơn Hậu, Huyện An Nhơn, Bình Định