Tìm kiếm
Có 21.427 kết quả tìm kiếm
CôNG TY DịCH Vụ ĐIệN LựC MIềN BắC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-046 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Thịnh
Địa chỉ: Số 2, khu VP1, BĐ Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng - Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc

Mã số thuế: 0100100417-048 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Phụng
Địa chỉ: Thửa số 2 - Lô VP1 - Khu bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Tư VấN ĐIệN MIềN BắC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐIệN LựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100100417-061 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNH NGUYỆN
Địa chỉ: Số 2 khu VP1 Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN Cơ THốNG NHấT

Mã số thuế: 0100100449 - Người đại diện pháp luật: Vũ Hải
Địa chỉ: Số 164, phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

TổNG CôNG TY Cổ PHầN DệT MAY Hà NộI

Mã số thuế: 0100100826 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Song Hải
Địa chỉ: Số 25 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội

Mã số thuế: 0100100985 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hoà Bình
Địa chỉ: 93 Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC HOàNG MAI

Mã số thuế: 0100101114-020 - Người đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Dục
Địa chỉ: Số 06 ngõ 587 đường Nguyễn Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư, XUấT NHậP KHẩU DA GIầY Hà NộI

Mã số thuế: 0100101315 - Người đại diện pháp luật: Chu Tuấn Sang
Địa chỉ: 409 đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội

Mã số thuế: 0100101562 - Người đại diện pháp luật: Mã Thành Chung
Địa chỉ: 115 Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN NGàNH NướC Và MôI TRườNG

Mã số thuế: 0100101650 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lập
Địa chỉ: Số 1, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CHế BIếN SảN PHẩM CHăN NUôI Hà NộI

Mã số thuế: 0100101918 - Người đại diện pháp luật: Đặng Đình Luận
Địa chỉ: Số 29 ngõ 218, đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CHI NHáNH TổNG CôNG TY LâM NGHIệP VIệT NAM - CôNG TY Cổ PHầN - CôNG TY LâM SảN GIáP BáT

Mã số thuế: 0100102012-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thúc
Địa chỉ: Số 32, phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THIếT Bị Cơ ĐIệN Và XâY DựNG

Mã số thuế: 0100102132 - Người đại diện pháp luật: Lương Công Thuấn
Địa chỉ: Số 9, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NôNG LâM SảN CHế BIếN

Mã số thuế: 0100102277 - Người đại diện pháp luật: Đoàn hữu Cường
Địa chỉ: 25 Tân mai, , Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI MUốI

Mã số thuế: 0100102478 - Người đại diện pháp luật: Bùi Tố Minh
Địa chỉ: Số 1, ngõ 319, phố Vĩnh Hưng, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN CHăN NUôI PHáP VIệT

Mã số thuế: 0100103030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quỳnh Châu
Địa chỉ: Thôn Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng- CN công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 0100103785-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Đông Khang
Địa chỉ: Thôn Pháp Vân, p.Hoàng Liệt, , Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIầY THăNG LONG

Mã số thuế: 0100103873 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trúc
Địa chỉ: Số 327, tổ 45, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CMC

Mã số thuế: 0100104309 - Người đại diện pháp luật: Ngô Trọng Vinh
Địa chỉ: Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và ĐầU Tư PHáT TRIểN

Mã số thuế: 0100104700 - Người đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Anh
Địa chỉ: Đường Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội