Tìm kiếm
Có 607 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THAN NúI HồNG - VVMI - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP Mỏ VIệT BắC TKV -CTCP

Mã số thuế: 0100100015-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Tuấn
Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Đại Từ Thái Nguyên

Mã số thuế: 0100686174-854 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Đại Dương - Chi Nhánh Thái Nguyên

Mã số thuế: 0101391342-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Văn Đồng
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CHI NHáNH THáI NGUYêN - CôNG TY TNHH TRà VIệT ANH

Mã số thuế: 0105215933-001 - Người đại diện pháp luật: LẠI THÚY HẰNG
Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã La Bằng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Địa điểm kinh doanh - Trung tâm kỹ năng sống Sudulki Edu

Mã số thuế: 0107331371-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Minh
Địa chỉ: xóm Trung Hòa, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG TRầN HưNG

Mã số thuế: 0107731517 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng Trang
Địa chỉ: Đội 2, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Lê Mẫu

Mã số thuế: 0108810017-004 - Người đại diện pháp luật: Lục Duy Huấn
Địa chỉ: Tổ dân phó Bàn Cờ, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ

Mã số thuế: 4600133506 - Người đại diện pháp luật: Khổng mạnh Hải
Địa chỉ: Đội 2, Xã Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN CHè QUâN CHU

Mã số thuế: 4600257903 - Người đại diện pháp luật: Lê Trần Thanh
Địa chỉ: tổ dân phố Khu vực Nhà Máy, Thị trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Công ty TNHH xăng dầu Hạnh Huệ

Mã số thuế: 4600268302 - Người đại diện pháp luật: Chu Đư�C HaÊNh
Địa chỉ: Xóm Trung Na 2, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN CHè Hà THáI THáI NGUYêN

Mã số thuế: 4600284181 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Doanh Nghiệp TN Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng 1- 5

Mã số thuế: 4600285033 - Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Bẩm
Địa chỉ: xóm 5, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Doanh nghiệp tư nhân Thiêm Thanh

Mã số thuế: 4600291171 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thiêm
Địa chỉ: Xóm Gốc Mít, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH XâY DựNG TRầN LINH

Mã số thuế: 4600293154 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Thứ
Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY Cổ PHầN KHáCH SạN DU LịCH CôNG ĐOàN Hồ NúI CốC

Mã số thuế: 4600305064 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thoan
Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Tân Thái, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Lợi

Mã số thuế: 4600307015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Đội 12, Xã Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

CôNG TY TNHH Bê TôNG XâY DựNG VIệT CườNG

Mã số thuế: 4600307840 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tùng
Địa chỉ: Ngã 3 Khuôn Ngàn, Xã Phú Xuyên, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Công

Mã số thuế: 4600311702 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: xóm Dốc Điệp, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Công Ty TNHH Mai Tâm

Mã số thuế: 4600346166 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chung
Địa chỉ: Đội 2, xã Hùng Sơn, Xã Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hoàng Hà

Mã số thuế: 4600346663 - Người đại diện pháp luật: Phạm Khắc Hòa
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên