Tìm kiếm
Có 924 kết quả tìm kiếm
CôNG TY THủY ĐIệN TRị AN - CHI NHáNH TậP ĐOàN ĐIệN LựC VIệT NAM

Mã số thuế: 0100100079-006 - Người đại diện pháp luật: Võ Tấn Nhẫn
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH CửU BắC ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-627 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Nga
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị NặNG ONEASIA - NHà MáY SảN XUấT LắP RáP Mô Tô XE MáY

Mã số thuế: 0100956102-004 - Người đại diện pháp luật: Harry Kasuma Aliwarga
Địa chỉ: Số 11, đường số 02, KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ BảO MINH CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0102347850-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Minh
Địa chỉ: Số 58, đường Kỳ Lân, ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KINH DOANH THươNG MạI VậN TảI Hà NộI

Mã số thuế: 0103500614-002 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN THUY
Địa chỉ: ấp 3, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Carbon Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Nai

Mã số thuế: 0103933921-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Số 2, đường số 1, KCN Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và VậN TảI THăNG LONG TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0200172246-008 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 078, ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

NHà MáY Bê TôNG HùNG VươNG - THIệN TâN - CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH HùNG VươNG

Mã số thuế: 0301115156-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Ninh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp ông Hường, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

NHà MáY Bê TôNG ĐúC SẵN HùNG VươNG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH HùNG VươNG

Mã số thuế: 0301115156-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Công Kiên
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CôNG TY TNHH GIàY GIA ĐịNH - CHI NHáNH BIêN HòA

Mã số thuế: 0301692749-007 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Việt Nghĩa
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thiện Tân - Thạnh Phú , ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hữu Đức

Mã số thuế: 0301763541 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Toản
Địa chỉ: Khu công nghiệp Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Vĩnh Cửu

Mã số thuế: 0302567652-107 - Người đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Khâm
Địa chỉ: Số 144, Nguyễn Tất Thành, KP 5, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Nhà Máy Phân Bón Việt ý 2 - Công Ty Cổ Phần Việt ý

Mã số thuế: 0303517220-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Thành Công
Địa chỉ: ấp 7, Hương lộ 16 xã Thạnh Phú, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI PHâN HữU Cơ SINH HọC THANH BìNH

Mã số thuế: 0304323098-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Linh
Địa chỉ: Sô 1 ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI TRáC VIệT - KHO HàNG

Mã số thuế: 0304477316-001 - Người đại diện pháp luật: Trác Nguyên Khuê
Địa chỉ: Đường số 12, ấp Cây Xoài, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Sơn Bình Tâm - Chi Nhánh Đồng Nai

Mã số thuế: 0306010527-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Kỳ
Địa chỉ: Hẻm 72, Đường Kiểm, ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư LộC GIA PHáT

Mã số thuế: 0306878786-001 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Phú
Địa chỉ: 35 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thăng Long-Nhà Máy Dầu Nhớt Solube F1

Mã số thuế: 0307771958-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Thiện Tân, ấp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị CôNG NGHIệP SAO Đỏ

Mã số thuế: 0308167675 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Tiên
Địa chỉ: ấp 2 xã Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG LIDA

Mã số thuế: 0310180232-001 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THỊ HÀ
Địa chỉ: Số 18, đường số 1, ấp 2, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai