Tìm kiếm
Có 1.020 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU ĐứC Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0100686174-882 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Xuân Tuyền
Địa chỉ: Số 10 Lê Hồng Phong, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH KHAI THáC Và KINH DOANH KHOáNG SảN NúI SAO-CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU, ĐầU Tư TổNG HợP

Mã số thuế: 0302075241-004 - Người đại diện pháp luật: Trần Đăng Khánh
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ - SảN XUấT VữNG PHáT (Bà RịA - VũNG TàU)

Mã số thuế: 0302398524-007 - Người đại diện pháp luật: LÂM VĨ KIỆT
Địa chỉ: Tổ 5,thôn Bàu Điển, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange-chi Nhánh Châu Đức

Mã số thuế: 0302567652-160 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Quốc lộ 56, thôn Hoàng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Minh Tiến

Mã số thuế: 0302778685-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Hội
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHOáNG SảN MINH TIếN

Mã số thuế: 0302778685-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Hội
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BAO Bì TăNG PHú-CHI NHáNH CHâU ĐứC

Mã số thuế: 0303097174-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN HOÀNG XUÂN ĐỘ
Địa chỉ: Lô G, Đường Đ.20 Khu Công Nghiệp Châu Đức, Thôn Hữu Phước, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GIA THùY TạI CHâU ĐứC, Bà RịA - VũNG TàU

Mã số thuế: 0303267179-003 - Người đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Anh Minh
Địa chỉ: Lô 21, Đường Đ.02, Khu Công Nghiệp Châu Đức, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Chống ăn Mòn Kim Loại San Trình - Chi nhánh San Trình 1

Mã số thuế: 0304387052-001 - Người đại diện pháp luật: TRINH MAI KHANH
Địa chỉ: ấp Liên Hiệp I, xã Xà Bang, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KHOáNG SảN - THAN ĐôNG BắC -Xí NGHIệP KHAI THáC Đá CHâU ĐứC

Mã số thuế: 0305096747-011 - Người đại diện pháp luật: Trương Xuân Phú
Địa chỉ: Tổ 60, ấp Tân Bang, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CôNG TY LUậT TNHH ĐôNG PHươNG LUậT-CHI NHáNH CHâU ĐứC TỉNH Bà RịA VũNG TàU

Mã số thuế: 0305860377-003 - Người đại diện pháp luật: Nuyễn Thành Công
Địa chỉ: Số 126, đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

DOANH NGHIệP Tư NHâN SảN XUấT NướC UốNG TIêN TIếN

Mã số thuế: 0306665629 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Tồn
Địa chỉ: thôn Thạch Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Huy Long

Mã số thuế: 0309099629-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Cao Sơn
Địa chỉ: Thôn Sông Cầu, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI CON ĐườNG XANH

Mã số thuế: 0309499779-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương Hoàng
Địa chỉ: Tổ 60, Đường vào xã Cù Bị, ấp Liên Sơn, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Kế In ấn Quảng Cáo Gia Phong

Mã số thuế: 0309723300 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 27, Thôn Tân Phú, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DầU KHí ĐạI HữU TạI VũNG TàU

Mã số thuế: 0310905506-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Danh
Địa chỉ: Quốc lộ 56, ấp Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Sinh Học Gia Định

Mã số thuế: 0311282526 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Anh
Địa chỉ: 143 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CửA HàNG FPTSHOP VũNG TàU 6 - CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT

Mã số thuế: 0311609355-109 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bạch Điệp
Địa chỉ: 240 Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhiên Liệu Videa Petro - Chi Nhánh Bà Rịa

Mã số thuế: 0313279494-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: thôn Sông Xoài 2, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DAISY HONEY BEE

Mã số thuế: 0313310810-001 - Người đại diện pháp luật: Tran Thanh Hiep
Địa chỉ: Tồ 5 , Thôn Tân Giao, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu