Tìm kiếm
Có 275 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN HàM YêN TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0100686174-533 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Toại
Địa chỉ: Khu Tân Bắc, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THàNH CôNG TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0101269695-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Anh Toán
Địa chỉ: Thôn Cây Chanh 2, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN Và XâY DựNG THáI SơN

Mã số thuế: 0104795752 - Người đại diện pháp luật: Tran Van Ngoc
Địa chỉ: Thôn 2 Thái Thủy, Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cbc Thành Công Tại Tỉnh Tuyên Quang

Mã số thuế: 0105838310-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Công
Địa chỉ: Thôn Cây Đa, Xã Thành Long, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI & SảN XUấT QUANG HưNG

Mã số thuế: 0106675323-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Ngọc Châu
Địa chỉ: Thôn 2 Làng Bát, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIếN TRúC Và XâY DựNG XZONE Hà NộI TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0108495816-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Quang
Địa chỉ: Số 114, đường Bắc Mục, tổ dân phố Tân Bắc, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH TUYêN QUANG

Mã số thuế: 0900223288-026 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Cửa hàng xăng dầu Minh Khương - Công ty TNHH thương mại Anh Long

Mã số thuế: 2500218618-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn Ngòi Lộc, Xã Minh Khương, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy Hàm Yên

Mã số thuế: 2600353152-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Thị Trấn Tân Yên, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY GIấY VIệT NAM - CôNG TY LâM NGHIệP HàM YêN

Mã số thuế: 2600357502-012 - Người đại diện pháp luật: Chu Thanh Chuông
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY GIấY VIệT NAM - CôNG TY LâM NGHIệP TâN THàNH

Mã số thuế: 2600357502-013 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Bình
Địa chỉ: Thôn 2 Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH TổNG CôNG TY GIấY VIệT NAM - CôNG TY LâM NGHIệP TâN PHONG

Mã số thuế: 2600357502-014 - Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Sơn
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Huyện Hàm Yên - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

Mã số thuế: 5000160820-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Tân Yên, , Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG THàNH HUY

Mã số thuế: 5000192357 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phú, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

HTX Kinh doanh dịch vụ vận tải ô tô Tân yên

Mã số thuế: 5000199095 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đại Cán
Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Mục, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LâM SảN Và KHOáNG SảN TUYêN QUANG: Xí NGHIệP KHAI THáC Và CHế BIếN KHOáNG

Mã số thuế: 5000208550-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Trung Thành
Địa chỉ: Thôn Lập Thành, Xã Thái Hòa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Long Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000210599 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Quang
Địa chỉ: Tổ nhân dân Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giang Nam Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000216495 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn Mưu
Địa chỉ: Km 44, Tổ dân phố Bắc Mục, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Long Tuyên Quang

Mã số thuế: 5000218132 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Long
Địa chỉ: Chuyển đến: Thôn Ao Sen 1, Xã Đức Ninh, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG Và THươNG MạI HIệP PHáT

Mã số thuế: 5000218157 - Người đại diện pháp luật: Phùng Viết Hùng
Địa chỉ: Km 39, tổ dân phố Tân Yên, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang