Tìm kiếm
Có 5.914 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100100216-010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 23-25 Yên Thế, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư Và THIếT Bị TOàN Bộ TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100100336-005 - Người đại diện pháp luật: Trần Thiện Thanh
Địa chỉ: 43 Ngô Thế Lân, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KHOá VIệT TIệP TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100100537-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Toàn
Địa chỉ: 02 Xuân Thủy, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Công Nghiệp Việt Nam Tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100103016-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Đình Hợp
Địa chỉ: Đường số 5A, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT CôNG TRìNH VIệT NAM

Mã số thuế: 0100103489-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Hoài Mẫn
Địa chỉ: 44 Nguyễn Nhàn, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100103841-006 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô 7 E2 KDC Nam Sân bay, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐầU Tư NướC Và MôI TRườNG VIệT NAM - CTCP TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100105976-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Toàn
Địa chỉ: 22 Nguyễn Duy, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Tại Thành Phố Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100108543-004 - Người đại diện pháp luật: ông Thừa Phú
Địa chỉ: 771 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIệT NAM TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100114522-003 - Người đại diện pháp luật: Nagpal Ashwini
Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH MIềN TRUNG - TổNG CôNG TY ĐầU Tư PHáT TRIểN NHà Và Đô THị Bộ QUốC PHòNG

Mã số thuế: 0100385762-002 - Người đại diện pháp luật: Hà Đại Vương
Địa chỉ: Số 17 Đường Tôn Thất Thuyết, Khu nhà ở công vụ Bộ Quốc Phòng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ ĐôNG á TạI THàNH PHố Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100530378-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Cao Cường
Địa chỉ: 44 Cẩm Bắc 2, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN CẩM Lệ NAM Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100686174-580 - Người đại diện pháp luật: Lê Thông
Địa chỉ: 349 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

MOBIFONE THàNH PHố Đà NẵNG 2- CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 3-CHI NHáNH TổNG CôNG TY VIễN THôNG M

Mã số thuế: 0100686209-165 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Phong
Địa chỉ: 294 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ II

Mã số thuế: 0100729251-019 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Hiển
Địa chỉ: Lô 18 khu B2-19, khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHấT VINH TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100839399-002 - Người đại diện pháp luật: Ngô Tiến Dũng
Địa chỉ: Số 80 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Chi nhánh công ty cổ phần Dây và Cáp Điện Thượng Đình tại Đà Nẵng

Mã số thuế: 0100892628-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: 64A Bắc Sơn-Hòa An, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN TIN HọC MAI HOàNG - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100921861-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Tâm
Địa chỉ: Lô 3 - A7 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN CôNG NGHệ VIệT ý TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: 0100947267-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hiền
Địa chỉ: Số 1 đường Đinh Liệt, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT LàM SạCH Và THươNG MạI QUốC Tế

Mã số thuế: 0101083330-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Ngọc Lân
Địa chỉ: 29 Thanh Hóa, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KERRY EXPRESS (VIệT NAM) - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: 0101104372-003 - Người đại diện pháp luật: Cheng Man Hin
Địa chỉ: Kho B Danatrans, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng