Tìm kiếm
Có 479 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cà PHê VIệT NAM � CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN - CôNG TY Cà PHê BUôN Hồ

Mã số thuế: 0100101509-022 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Lệ
Địa chỉ: Km 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100150619-097 - Người đại diện pháp luật: Văn Thanh Cường
Địa chỉ: 476 Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH BUôN Hồ BắC ĐắK LắK

Mã số thuế: 0100686174-088 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Thọ
Địa chỉ: Số 158 đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN ĐồNG ĐộI TạI ĐắK LắK

Mã số thuế: 0108343524-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Thiện Mỹ
Địa chỉ: Số 1192 Hùng Vương, TDP Tân Hà 2, Phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ KIM PHáT TạI TỉNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0305709746-039 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ NGỌC SƠN
Địa chỉ: SHOP L1-01 Tầng 1 Siêu thị Co.opmart Buôn Hồ, Số 464 đường H, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH TạI BUôN Hồ - CôNG TY TNHH VUI CHơI PHáT TRIểN Kỹ NăNG Bé Và BạN

Mã số thuế: 0309543280-034 - Người đại diện pháp luật: Lê Công Khiêm
Địa chỉ: Số 464 Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN HùNG HậU - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0309929580-001 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Trí Cường
Địa chỉ: Km25, QL 14, thôn 9, Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU SàI GòN - CHI NHáNH BUôN Hồ

Mã số thuế: 0309966952-008 - Người đại diện pháp luật: Lê Thiện Mỹ
Địa chỉ: Hợp Thành 1, Phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CN Công ty Cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Đà Nẵng - Trung tâm bán lẻ 164 Hùng Vương - Đăk Lăk

Mã số thuế: 0311609355-217 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 164 Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH ĐIệN MáY CôNG NôNG NGHIệP CAO HùNG CHI NHáNH ĐắK LắK I

Mã số thuế: 0312428305-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Đức Thọ
Địa chỉ: Số 293 đường Hùng Vương, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Phương Trung Nam Tại Đắk Lắk

Mã số thuế: 0312957771-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Lãm
Địa chỉ: Sô� nha� 203 đươ�ng Trâ�n Hưng ĐaÊo, Phường Đạt Hiếu, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH TạI BUôN Hồ - CôNG TY TNHH QUốC VIệT ANH

Mã số thuế: 0313237800-016 - Người đại diện pháp luật: Phạm Xuân Tý
Địa chỉ: Tầng trệt Siêu thị Co.op Mart, Số 464 đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP NHấT THốNG - CHI NHáNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313369853-002 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hữu Thời
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VT NGUYễN PHONG TạI THị Xã BUôN Hồ - ĐắK LắK

Mã số thuế: 0313613364-015 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Số 25 đường Hai Bà Trưng, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHáNH TRUNG PHáT BUôN Hồ

Mã số thuế: 0314039456-008 - Người đại diện pháp luật: TRẦN DUY KHÁNH
Địa chỉ: CoopMart Buôn Hồ, số 464 đường Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH ĐắK LắK - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THờI THượNG

Mã số thuế: 0314136996-003 - Người đại diện pháp luật: TĂNG THƯỢNG LÂM
Địa chỉ: 164 Hùng Vương, Phường An Bình, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOàNG HảI DLA

Mã số thuế: 0314473430 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Chính
Địa chỉ: Số 34 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY Cổ PHầN PQMACCA VIệT NAM - CHI NHáNH TỉNH ĐắK LắK

Mã số thuế: 0314765874-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 966 Đường Hùng Vương, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CôNG TY TNHH TàI NăNG TRẻ RAINBOW - CHI NHáNH 17

Mã số thuế: 0315152158-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: 1401 Hùng Vương, Phường Thống Nhất, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KEY FARM

Mã số thuế: 0315293617-001 - Người đại diện pháp luật: ĐINH BẢO DƯƠNG
Địa chỉ: 744 Hùng Vương, Phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk