Tìm kiếm
Có 154 kết quả tìm kiếm
Chi Nhánh Tỉnh Sơn La - Công Ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng Trường Tiến

Mã số thuế: 0105597129-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Đại
Địa chỉ: Khu Nà Phe, Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Đài Truyền thanh - Truyền hình Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500155032-009 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sốp Cộp, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Lâm Nghiệp Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500157368 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Bản Sốp Nậm, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Chi cục thuế Sốp cộp

Mã số thuế: 5500157720-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn xuân Bài
Địa chỉ: , , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND Xã Nậm lạnh Huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500167045 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lạnh, Xã Nậm Lạnh, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND xã Mường lạn huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500167158 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã mường lạn, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND xã Dồm cang huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500167214 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã dồm cang, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND xã Mường Và huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500167239 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mường và, Xã Mường Và, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND xã Púng Bánh huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500167260 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Púng Bánh, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND xã Sam kha huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500167341 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sam kha, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HảI Hà SơN LA

Mã số thuế: 5500209979 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI SốP CộP - CôNG TY TNHH HOàNG LONG

Mã số thuế: 5500296072-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hiển
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

CôNG TY TNHH TRANG QUANG

Mã số thuế: 5500326295 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Quang
Địa chỉ: Trung tâm huyện Sốp Cộp, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Ban quản lý chợ trung tâm huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500329426 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Bản Hua Mường, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND xã Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500333133 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Lực
Địa chỉ: Bản Cang Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

UBND Xã Mường Lèo

Mã số thuế: 5500342000 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Liềng, xã Mường Lèo, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Thanh tra huyện Sốp cộp

Mã số thuế: 5500377003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Phúc
Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Toà án nhân dân huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500377010 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sốp Cộp, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500377028 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sốp Cộp, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La

Phòng tài chính - kế hoạch huyện Sốp Cộp

Mã số thuế: 5500377035 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sốp Cộp, , Huyện Sốp Cộp, Sơn La