Tìm kiếm
Có 423 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ninh Giang Hải Dương

Mã số thuế: 0100686174-113 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Địa chỉ: Đường Khúc Thừa Dụ, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

VăN PHòNG LUậT Sư ROYAL-CHI NHáNH TỉNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0102756525-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Hải
Địa chỉ: Thôn Tranh Xuyên, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MTV ĐắC TRầN TạI HảI DươNG

Mã số thuế: 0106274000-002 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Oanh
Địa chỉ: Khu trung tâm xã Hưng Long, Xã Hưng Long, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Nhà Máy Ninh Giang - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Vutrading

Mã số thuế: 0107396273-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Đông Tân, , Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CôNG TY CP CôNG NGHệ SảN XUấT CHế BIếN THựC PHẩM TRUNG QUâN CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: 0108241473-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Đông
Địa chỉ: Thôn Tân Hoa, Xã Tân Phong, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sao Vàng Tại Ninh Giang

Mã số thuế: 0200288498-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Đạng
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khu 3, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Chi nhánh Công ty cổ phần lương thực Đông Bắc tại Huyện Ninh Giang

Mã số thuế: 0200493063-003 - Người đại diện pháp luật: Hà Văn An
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CHI NHáNH HảI DươNG - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SH CAMPUS

Mã số thuế: 0201893032-002 - Người đại diện pháp luật: PHẠM ĐỨC THỊNH
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

DOANH NGHIệP Tư NHâN Mơ LăNG

Mã số thuế: 0800114239 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lăng
Địa chỉ: Khu 2, phố Nguyễn Công Chứ, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Khiêm

Mã số thuế: 0800119678 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thuật
Địa chỉ: Thôn Đà Phố, Xã Hồng Phúc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Công Ty TNHH An Thắng

Mã số thuế: 0800122705 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thịnh
Địa chỉ: Cầu Ràm, Xã Tân Hương, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Xí NGHIệP CHế BIếN NôNG SảN THựC PHẩM XUấT KHẩU HùNG SơN(DNTN)

Mã số thuế: 0800122712 - Người đại diện pháp luật: Chu Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Ngọc Hoà, Xã Vĩnh Hòa, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Hoà

Mã số thuế: 0800122776 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiêm
Địa chỉ: Xã Vĩnh Hoà, , Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Thái

Mã số thuế: 0800122783 - Người đại diện pháp luật: Trần nhật Bắc
Địa chỉ: Xã Hồng Thái, , Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Quỹ tín dụng nhân dân Kiến Quốc

Mã số thuế: 0800122790 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quang
Địa chỉ: Xã Kiến Quốc, , Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Chi cục thuế Huyện Ninh Giang

Mã số thuế: 0800143776-011 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vé, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 0800199761 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoà
Địa chỉ: Thôn Cúc Thị, Xã Kiến Quốc, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Lộc

Mã số thuế: 0800210768 - Người đại diện pháp luật: Hà Huy Khoẻ
Địa chỉ: số nhà 3, xóm Trịnh Xuyên, Xã Nghĩa An, Huyện Ninh Giang, Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Việt Dũng

Mã số thuế: 0800225595 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Xóm 1, thôn Văn Diệm, , Huyện Ninh Giang, Hải Dương

CôNG TY TNHH XâY DựNG VIệT THANH

Mã số thuế: 0800229286 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Vang
Địa chỉ: Thôn Vé, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Hải Dương