Tìm kiếm
Có 556 kết quả tìm kiếm
TổNG CôNG TY MáY ĐộNG LựC Và MáY NôNG NGHIệP VIệT NAM CTCP - CHI NHáNH NGHệ AN

Mã số thuế: 0100103866-003 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Duy Thành
Địa chỉ: Số 284, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Nhà nghỉ BANK STAR II

Mã số thuế: 0100111948-098 - Người đại diện pháp luật: E Giang
Địa chỉ: Số 62 đường Bình Minh, , Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH CửA Lò

Mã số thuế: 0100111948-115 - Người đại diện pháp luật: Đào Văn Khoa
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã CửA Lò NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-862 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi nhánh công ty TNHH XD 25-3

Mã số thuế: 0100914504-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Linh
Địa chỉ: Số 66 đường Bình Minh, , Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Bê Tông Đúc Sẵn Và Cơ Khí Bình Dương Tại Nghệ An

Mã số thuế: 0101085948-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Xuân Dũng
Địa chỉ: Khối 14, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi nhánh khách sạn Bưu điện Cửa Lò

Mã số thuế: 0101182282-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyen Sy Nghia
Địa chỉ: Số 1- Đường Bình Minh, , Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi nhánh Cty CP TV đầu tư XD Thái Bình Dương Tại Nghệ An

Mã số thuế: 0101331784-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô đất số 13,14,15 khu QH nhà nghỉ Bộ XD K1 phường Thu Thuỷ, , Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LâM SơN HảI

Mã số thuế: 0101520686-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hùng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thức Tự, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi nhánh Cửa Lò

Mã số thuế: 0101598315-003 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Bình
Địa chỉ: Khối 5, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Hà NộI

Mã số thuế: 0101606044 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Liên
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hòa, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và thực nghiệm công tác văn hoá

Mã số thuế: 0101799974-001 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Chính
Địa chỉ: Đường số 2, xã Nghi Thu, , Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Thương Mại Và Du Lịch Việt Nam Chi Nhánh Nghệ An

Mã số thuế: 0101840580-003 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Khởi
Địa chỉ: Nhà khách Bông Sen, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Và Quảng Cáo Thái Anh Tại Nghệ An

Mã số thuế: 0102266224-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Xóm 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC NHâN VIệT TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0103909051-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Số 8, Đường Mai Thúc Loan, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN GIáO DụC NHâN VIệT TạI NGHệ AN

Mã số thuế: 0103909051-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Nhân
Địa chỉ: Số 8, Đường Mai Thúc Loan, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Indochina Tại Tỉnh Nghệ An

Mã số thuế: 0105751074-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Bá
Địa chỉ: Khối 1, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Du Lịch Anh Hiếu - Khách Sạn Kiều Anh

Mã số thuế: 0105901770-001 - Người đại diện pháp luật: Dương Văn Hiếu
Địa chỉ: Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CôNG TY Cổ PHầN NHâN LựC THàNH AN

Mã số thuế: 0106185738 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Khối 11, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Inco - Hà Nội

Mã số thuế: 0106509982-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Hải
Địa chỉ: Lô 18-19 đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An