Tìm kiếm
Có 471 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THị Xã ĐôNG HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0100686174-727 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tỉn
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Xí NGHIệP QUảN Lý VậN HàNH, KHAI THáC Và BảO TRì HầM ĐèO Cả - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư ĐèO C

Mã số thuế: 0104567756-002 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Diệu
Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI TOàN CầU PHạM GIA TạI TUY HòA PHú YêN

Mã số thuế: 0108905290-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Tuấn
Địa chỉ: Khu phố Uất Lâm, Trung đoàn 910, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN LONG SơN - HòA TâN ĐôNG

Mã số thuế: 0302817119-007 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tính
Địa chỉ: Thôn Đồng Thạnh, Xã Hòa Tân Đông, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI HồNG ĐàI VIệT - TRUNG TâM NGHIêN CứU & SảN XUấT DượC LIệU

Mã số thuế: 0303117007-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Anh
Địa chỉ: Khu phố Đa Ngư, Phường Hòa Hiệp Nam, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI VIệT ĐôNG á CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0310670484-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trứ
Địa chỉ: Cảnh Phước, Xã Hòa Tân Đông, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DAILY TRAVEL

Mã số thuế: 0312610635 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trịnh
Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MASAN BREWERY DISTRIBUTION - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 0313132445-004 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Lô A12 - A14 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT XâY DựNG PHú VINH

Mã số thuế: 0313543815-002 - Người đại diện pháp luật: LÊ VĂN DUYÊN
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ PUNAR

Mã số thuế: 0314066192-001 - Người đại diện pháp luật: Văn Tấn Thông
Địa chỉ: Đường Hòa Hiệp, Khu phố Phú Hiệp 3, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Xí NGHIệP QUảN Lý, VậN HàNH HầM ĐườNG Bộ ĐèO Cả - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Hạ TầNG GIAO THôN

Mã số thuế: 0400101965-013 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Diệu
Địa chỉ: Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Công ty Cổ phần FOODTECH (Chi nhánh Phú Yên)

Mã số thuế: 1100103071-001 - Người đại diện pháp luật: Taveesak Rittinarongchai
Địa chỉ: Lô B5 KCN Hoà Hiệp, , Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN Đồ HộP TấN PHáT - CHI NHáNH TUY HòA

Mã số thuế: 1100790106-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triển
Địa chỉ: Lô C7, KCN Hòa Hiệp, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NôNG NGHIệP BìNH THUậN TạI PHú YêN

Mã số thuế: 3400382278-008 - Người đại diện pháp luật: Phan Thái Cường
Địa chỉ: Thôn Phước Lộc, Xã Hòa Thành, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THủY SảN TOàN PHúC

Mã số thuế: 3502252951-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Quý Phúc
Địa chỉ: Phước Lộc 1, Xã Hòa Thành, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU MIềN NAM - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 3700640882-021 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàn
Địa chỉ: Thôn Phú Lương, Xã Hòa Tân Đông, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Chi Nhánh - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đại Nông

Mã số thuế: 4100613543-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Nguyên Thái
Địa chỉ: Khu phố Phú Thọ 2, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CôNG TY TNHH NGọC TRAI SàI GòN - CHI NHáNH PHú YêN

Mã số thuế: 4200455241-002 - Người đại diện pháp luật: OTA HIROTERU
Địa chỉ: Lô E4 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Phường Hòa Hiệp Bắc, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

Chi Nha�Nh Công Ty TNHH Thương Mại - Vận Tải - Du Lịch Khánh Yên

Mã số thuế: 4200573220-001 - Người đại diện pháp luật: Trương ThiÊ Đi�Nh
Địa chỉ: Thôn Ha�o Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH Đỗ VăN VIệT NAM TạI PHú YêN

Mã số thuế: 4201147698-004 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiếu
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, Phú Yên