Tìm kiếm
Có 129 kết quả tìm kiếm
Ban điều hành dự án thuỷ điện Hủa Na

Mã số thuế: 0100105870-066 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Đức Mạnh
Địa chỉ: Xã Đồng Văn, , Huyện Quế Phong, Nghệ An

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN QUế PHONG TâY NGHệ AN

Mã số thuế: 0100686174-867 - Người đại diện pháp luật: Mạc Thị Hòa
Địa chỉ: Khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CHI NHáNH - CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN LựC TRUNG SơN

Mã số thuế: 0106507713-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Bật Hùng
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Hùng Kim Nguyên

Mã số thuế: 2900308947 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Nguyên
Địa chỉ: Nhà bà Nguyên, khối 4, thị trấn Kim Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh Nghiệp TN Chinh Lai

Mã số thuế: 2900309612 - Người đại diện pháp luật: Hồ Đình Chinh
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Đình Chinh, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Chi cục thuế huyện Quế Phong

Mã số thuế: 2900330364-015 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn, , Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Lâm Vũ

Mã số thuế: 2900431235 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Thôn Mường Hin xã Tiền Phong, , Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIệP TN KHANH HươNG

Mã số thuế: 2900431281 - Người đại diện pháp luật: Trần Đình Khanh
Địa chỉ: Nhà ông Khanh, xóm Mới, Xã Châu Thôn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIệP Tư NHâN THọ Hà

Mã số thuế: 2900476613 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Lê Quỳnh
Địa chỉ: Nhà ông Thọ, khối 3, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CôNG TY TNHH XâY DựNG THạCH PHáT

Mã số thuế: 2900517732 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Phong
Địa chỉ: Nhà ông Phong, khối 4, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

UBND Thị trấn Kim Sơn

Mã số thuế: 2900553025 - Người đại diện pháp luật: Quang Thúy Quỳnh
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Mã số thuế: 2900595272 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Văn
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Công Ty CP Thuỷ Điện Quế Phong

Mã số thuế: 2900687702 - Người đại diện pháp luật: Lê Thái Hưng
Địa chỉ: Bản Đỏn Cớn, Xã Mường Nọc, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CôNG TY TNHH THôNG VâN

Mã số thuế: 2900723157 - Người đại diện pháp luật: Phan Văn Thông
Địa chỉ: Nhà ông Phan Văn Thông, khối 7, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Hải Yến

Mã số thuế: 2900739372 - Người đại diện pháp luật: Trần Mạnh Đức
Địa chỉ: Nhà ông Trần Mạnh Đức, K1, TT Kim Sơn, , Huyện Quế Phong, Nghệ An

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thọ Quế

Mã số thuế: 2900740089 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thọ.
Địa chỉ: Nhà ông Thọ, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Doanh nghiệp tư nhân Bình Hương

Mã số thuế: 2900769546 - Người đại diện pháp luật: Thái Văn Bình
Địa chỉ: Số 49 khối 7 thị trấn Kim Sơn, , Huyện Quế Phong, Nghệ An

CôNG TY TNHH Võ HùNG

Mã số thuế: 2900769835 - Người đại diện pháp luật: Phạm Võ Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Võ Hùng, khối 8, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

Trung tâm y tế huyện Quế Phong

Mã số thuế: 2900783357 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối Nam Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

DOANH NGHIệP TN MAI HUệ

Mã số thuế: 2900795433 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Mai
Địa chỉ: Số nhà 24, khối 4,, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An