Tìm kiếm
Có 441 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN ĐơN DươNG LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0100686174-446 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tùng
Địa chỉ: Số 274 đường 2/4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DINO FARM VIệT NAM

Mã số thuế: 0107007209-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lương
Địa chỉ: Số 171, Tổ 6, Thôn Quỳnh Châu Đông, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH LâM ĐồNG - CôNG TY Cổ PHầN PHâN PHốI THựC PHẩM TRUY XUấT NGUồN GốC AN PHáT

Mã số thuế: 0109114541-001 - Người đại diện pháp luật: NHỮ ĐÌNH TÚ
Địa chỉ: Số 289 đường 2/4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

TRUNG TâM NGHIêN CứU THựC NGHIệM - SảN XUấT GIốNG CâY TRồNG - CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG

Mã số thuế: 0301442523-004 - Người đại diện pháp luật: Phùng Thị Tố Quyên
Địa chỉ: Nông trại Bò Sữa, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH QUốC VươNG

Mã số thuế: 0302088642-002 - Người đại diện pháp luật: Phan Ngọc Thu
Địa chỉ: Số 160 Hùng Vương, Thị trấn D-Ran, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Chi Nhánh DNTN Sơ Chế Nông Sản Xuất Khẩu Chí Cường - Điểm Thu Mua Hàng Hoá

Mã số thuế: 0302279615-001 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Hường
Địa chỉ: Thôn Quảng Hiệp, Xã Quảng Lập, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH ĐơN DươNG

Mã số thuế: 0302567652-155 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh Thùy
Địa chỉ: Số 222 đường 2 tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH SảN XUấT-THươNG MạI KIM PHáT

Mã số thuế: 0303539369 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Phương
Địa chỉ: Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

TRạI Bò GIốNG APDC - CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Bò SữA CHâU á THáI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0311529981-001 - Người đại diện pháp luật: Tô Phát
Địa chỉ: thôn Ka Đơn, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN PIZZA 4PS

Mã số thuế: 0313168515-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tất Minh Uy
Địa chỉ: Số 55 Tân Lập, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN VN FARM FOOD - CHI NHáNH LâM ĐồNG

Mã số thuế: 0313880553-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Lương
Địa chỉ: Thôn Kinh Tế Mới, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DU LịCH & Sự KIệN THụC HIếU THảO

Mã số thuế: 0313994494 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hiếu
Địa chỉ: Số 96 đường 2 tháng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN HOàNG PHONG

Mã số thuế: 0314437249-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Hiếu
Địa chỉ: 484 Đươ�ng 2 Tha�ng 4, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP ĐơN DươNG

Mã số thuế: 0314603552 - Người đại diện pháp luật: Đậu Ngọc Hưng
Địa chỉ: Tiểu Khu 339, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DALA GROUP

Mã số thuế: 0314783577 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trâm
Địa chỉ: Tổ 2, Thôn Yên Khê Hạ, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TàI NăNG TRẻ RAINBOW - CHI NHáNH 7

Mã số thuế: 0315152158-007 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Sen
Địa chỉ: Thôn Xuân Thượng, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN P.M QUỳNH LâM

Mã số thuế: 0315301868-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Hùng Tráng
Địa chỉ: Thôn Suối Thông B, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH 3 - CôNG TY TNHH ĐầU Tư GIáO DụC STEPPING STONES

Mã số thuế: 0315534982-002 - Người đại diện pháp luật: PHAN CHÍ CÔNG
Địa chỉ: 46 Đường Hai Tháng Tư, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CôNG TY TNHH SơN ALASKA

Mã số thuế: 0315851815 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Pha
Địa chỉ: Khu phố Nghĩa Hội, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU THUậN THIêN PHáT

Mã số thuế: 0316053424-001 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Địa chỉ: 91 Hải Dương, Xã Lạc Lâm, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng