Tìm kiếm
Có 517 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Thoại Sơn An Giang

Mã số thuế: 0100686174-772 - Người đại diện pháp luật: Phan Hoàng Minh
Địa chỉ: Số 453 Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CHI NHáNH LIêN HIệP HợP TáC Xã THươNG MạI TP.Hồ CHí MINH - CO.OPMART THOạI SơN

Mã số thuế: 0301175691-060 - Người đại diện pháp luật: Mai Ngọc Đoàn
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, đường Tránh Tỉnh lộ 943, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ NHậT MINH TâM

Mã số thuế: 0310438019 - Người đại diện pháp luật: Trần Minh Tâm
Địa chỉ: ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BảO THịNH PHáT

Mã số thuế: 0310678677-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Huy
Địa chỉ: Số 08, ấp Tây Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CHI NHáNH AN GIANG CôNG TY TNHH THươNG MạI HảI DươNG XANH

Mã số thuế: 0312774369-014 - Người đại diện pháp luật: NGUYỄN LÂM HIỆP
Địa chỉ: GF-03 Siêu thị Co.opmart Thoại Sơn, Đường tránh tỉnh lộ 943,, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI KK PETRO TạI AN GIANG - CửA HàNG XăNG DầU Số 81

Mã số thuế: 0312985881-013 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị Tuyết Hạnh
Địa chỉ: Trục đường Tỉnh Lộ 943, ấp Tân Hiệp A, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Mekong Tại An Giang

Mã số thuế: 0312991356-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Hiếu
Địa chỉ: ấp Sơn Đông, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHáNH TRUNG PHáT THOạI SơN

Mã số thuế: 0314039456-021 - Người đại diện pháp luật: TRẦN DUY TRUNG
Địa chỉ: Vị trí GF-05 và GF-06 Siêu thị Coopmart Thoại Sơn, ấp Bắc Sơ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN Và HóA CHấT VạN TIếN PHáT TỉNH AN GIANG.

Mã số thuế: 0314226304-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 676, Tổ 28, Hòa Tây A, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP XANH KIM ĐIềN - CHI NHáNH THOạI SơN

Mã số thuế: 0314817434-001 - Người đại diện pháp luật: Dư Thị Huỳnh Hoa
Địa chỉ: Tổ 13, ấp Thanh Niên, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN DịCH Vụ PHáT TRIểN NôNG NGHIệP ĐồNG THáP - CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: 1400294469-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Can
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM NHIệM

Mã số thuế: 1600148666 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cà Thum
Địa chỉ: Xà lan AG-21625, Tổ 1, ấp Tây Bình B, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, An Giang

QTD Nhân Dân Phú Hòa

Mã số thuế: 1600149194 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Cường
Địa chỉ: ấp Phú An, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

HTX Vận tải Thuỷ bộ Thoại Sơn

Mã số thuế: 1600149349 - Người đại diện pháp luật: Phạm Kỳ Chưởng
Địa chỉ: Lê Thánh Tôn, ấp Nam Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU NGUYễN THị MAI

Mã số thuế: 1600149451 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai
Địa chỉ: Tỉnh lộ 943, ấp Tân Hiệp A, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, An Giang

DOANH NGHIệP TN NGọC ANH

Mã số thuế: 1600149571 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngọc Anh
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH QUâN THOạI SơN

Mã số thuế: 1600149807 - Người đại diện pháp luật: Trần Quang Minh
Địa chỉ: Khu 2, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang

Doanh Nghiệp TN Trần Văn Khiêm

Mã số thuế: 1600149998 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Khiêm
Địa chỉ: ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, An Giang

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU NGọC THủY

Mã số thuế: 1600150753 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Nga
Địa chỉ: Số 219, ấp Tân Hiệp A, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, An Giang

QTD Nhân dân TT Núi Sập

Mã số thuế: 1600150778 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Huy
Địa chỉ: 42-44 Hùng Vương ,Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, An Giang