Tìm kiếm
Có 439 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH Cư JúT ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-363 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Châu Long
Địa chỉ: Số 359, Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 6, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM DONG ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0100686174-364 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Dũng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Công Ty Cổ Phần ô Tô Xuân Kiên Vinaxuki - Chi Nhánh Đắk Nông

Mã số thuế: 0102854378-002 - Người đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Kiên
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Đắk DRông, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG KHANG VIệT TạI ĐăK NôNG

Mã số thuế: 0105511467-001 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Chu Bảo Quang
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH TạI ĐắK NôNG - CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ECO SMARTLAND Hà NộI

Mã số thuế: 0106186675-001 - Người đại diện pháp luật: PHẠM NHƯ NĂM
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

VăN PHòNG ĐạI DIệN CôNG TY Cổ PHầN MBPA TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0107464935-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hoài
Địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, Tổ dân phố 3, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Cà PHê AVINA

Mã số thuế: 0107901374-001 - Người đại diện pháp luật: PHAN VĂN HIẾU
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0108705693-017 - Người đại diện pháp luật: ĐỖ TRẦN QUỐC DUY
Địa chỉ: Thửa CN9-1, Lô CN9, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Độ NAM TIếN � NHà MáY CHế BIếN Gỗ TâY NGUYêN

Mã số thuế: 0309300993-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Độ
Địa chỉ: Lô CN2, Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ NAM ĐạT

Mã số thuế: 0310713265-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Thúy Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư Knia, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO

Mã số thuế: 0310777276-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vui
Địa chỉ: Lô CN16-2, Khu Công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Năng Lượng Môi Trường Tpen Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 0312401790-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Minh
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU SảN PHẩM NôNG NGHIệP AN HUY

Mã số thuế: 0315036225-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Phúc
Địa chỉ: Lô 12-1 Khu Công Nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NAM THáI GROUP - CHI NHáNH ĐắK NôNG

Mã số thuế: 0315202747-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Nguyện
Địa chỉ: Số 450 Quốc lộ 14, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Mã số thuế: 0400456277 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn
Địa chỉ: Thôn Nhà Đèn, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Tư VấN & XâY LắP 504

Mã số thuế: 0400470680-001 - Người đại diện pháp luật: Hà Đức Trí
Địa chỉ: Lô CN13- KCN Tâm Thắng, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

NHà MáY ĐIệN MặT TRờI Cư JúT - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THủY ĐIệN MIềN TRUNG

Mã số thuế: 0400477830-002 - Người đại diện pháp luật: Lưu Phúc Anh
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Tổ dân phố 1, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Công Ty Cổ Phần Hương Giang Chi Nhánh Đắk Nông

Mã số thuế: 0800291090-001 - Người đại diện pháp luật: Bùi Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 4, Khối 2, Thị trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

Chi Nhánh Công Ty TNHH Vận Tải Thuỷ Bộ Hải Hà Tại Đắk Nông

Mã số thuế: 1000336805-006 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thanh Vui
Địa chỉ: Số 82, quốc lộ 14, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông

CôNG TY TNHH TRUNG LINH PHáT - CHI NHáNH TâY NGUYêN

Mã số thuế: 2700522686-009 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Mẫn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút, Đắk Nông