Tìm kiếm
Có 11.138 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TRAPHACO TạI BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100108656-011 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đình Tuân
Địa chỉ: Số 47, đường D5, khu dân cư Phú Hòa I, khu 7, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

VIETTEL BìNH DươNG - CHI NHáNH TậP ĐOàN CôNG NGHIệP- VIễN THôNG QUâN ĐộI

Mã số thuế: 0100109106-069 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Nhiên
Địa chỉ: 277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công ty Bảo Hiểm PJICO Bình Dương

Mã số thuế: 0100110768-016 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dũng
Địa chỉ: 465 Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100111948-031 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Tuyên
Địa chỉ: Số 330 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Bình Dương

Mã số thuế: 0100112437-021 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Minh Quang
Địa chỉ: Số 314 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100112437-170 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Thắng
Địa chỉ: Số 26 Đường Lê Duẩn, Khu phố 2, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100112733-004 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng trệt, lầu 1, số 306, Đại lộ Bình Dương, khu phố 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM- CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100150619-058 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Số 549 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Thủ Dầu Một

Mã số thuế: 0100150619-138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuân
Địa chỉ: Số 37 đường Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công Ty Bảo hiểm Dầu Khí Khu Vực Bình Dương

Mã số thuế: 0100151161-019 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Quý
Địa chỉ: 510 Đại Lộ BD, Phường Hiệp Thành, , Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH DươNG.

Mã số thuế: 0100230800-029 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyên
Địa chỉ: Số 347 - 349 Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100233488-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Phú Thành
Địa chỉ: Số 306, Đại lộ Bình Dương, khu phố 1, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100233583-044 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Vương Liên
Địa chỉ: Số 557 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI- CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100283873-044 - Người đại diện pháp luật: Phạm Việt Hà
Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nội Thất Hòa Phát Bình Dương

Mã số thuế: 0100385089-007 - Người đại diện pháp luật: Trần Ngọc Bắc
Địa chỉ: Lô A8, khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Thành An 665 - Chi Nhánh Phía Nam

Mã số thuế: 0100385603-009 - Người đại diện pháp luật: Trần Hữu Đạo
Địa chỉ: Số 1506 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI MESA CHI NHáNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100520429-010 - Người đại diện pháp luật: Lưu Như Trân
Địa chỉ: Số 169/66, đường 30 tháng 04, tổ 98, khu 2, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM- CHI NHáNH TỉNH BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-228 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Mai Tuyền
Địa chỉ: Số 45 Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố THủ DầU MộT BìNH DươNG

Mã số thuế: 0100686174-947 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Bích Thủy
Địa chỉ: Số 9 Đoàn Trần Nghiệp, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

MOBIFONE TỉNH BìNH DươNG - CHI NHáNH CôNG TY DịCH Vụ MOBIFONE KHU VựC 8

Mã số thuế: 0100686209-023 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Dũng
Địa chỉ: Số 168 Ngô Gia Tự, Khu dân cư Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương