Tìm kiếm
Có 247 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bảo Yên Lào Cai

Mã số thuế: 0100686174-915 - Người đại diện pháp luật: Phạm Quốc Tuấn
Địa chỉ: Khu 4B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CN Công ty CP ĐT XD&TM Quốc Tế: Nhà máy Thuỷ Điện ICT Vĩnh Hà

Mã số thuế: 0100828742-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hát
Địa chỉ: Bản Rằm, Xã Tân Dương, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đại Long Tại Lào Cai

Mã số thuế: 0106331900-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Quốc lộ 70, tổ 5B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ANH TUấN TạI LàO CAI

Mã số thuế: 2600337312-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 107 đường Chu Văn An, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI BảO YêN - LàO CAI

Mã số thuế: 3700381324-327 - Người đại diện pháp luật: Lù Chẩn Hơn
Địa chỉ: Nhà ông Lưu Văn Hưu, quốc lộ 70, tổ 7C, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

TRUNG TâM VIễN THôNG BảO YêN

Mã số thuế: 5300100163-004 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Quyến
Địa chỉ: Khu 5B, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP BảO YêN

Mã số thuế: 5300111398 - Người đại diện pháp luật: Phạm Huy Thông
Địa chỉ: Khu 6A, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Xuân Hanh

Mã số thuế: 5300112049 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Tân Dương

Mã số thuế: 5300139234 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Kiểu
Địa chỉ: Xã Tân Dương, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND thị trấn Phố Giàng

Mã số thuế: 5300139266 - Người đại diện pháp luật: Mai Đình Tính
Địa chỉ: Thị trấn Phố Giàng, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Yên Sơn

Mã số thuế: 5300139280 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Sơn, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Lương Sơn

Mã số thuế: 5300139308 - Người đại diện pháp luật: Kim Đức Văn
Địa chỉ: Xã Lương Sơn, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Long Khánh

Mã số thuế: 5300139347 - Người đại diện pháp luật: Nông Thế Mạnh
Địa chỉ: Xã Long Khánh, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Kim Sơn

Mã số thuế: 5300139361 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Công
Địa chỉ: Xã Kim Sơn, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Việt Tiến

Mã số thuế: 5300139386 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Hồng Cờ
Địa chỉ: Xã Việt tiến, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Bảo Hà

Mã số thuế: 5300139410 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Xã Bảo Hà, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Phúc Khánh

Mã số thuế: 5300139435 - Người đại diện pháp luật: Nông Thế Mạnh
Địa chỉ: Thôn Trĩ Ngoai, Xã Phúc Khánh, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

UBND xã Cam Cọn

Mã số thuế: 5300139467 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Nghĩa
Địa chỉ: Xã Cam Cọn, , Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên

Mã số thuế: 5300139650 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Cầm
Địa chỉ: TT Phố Giàng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai

Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp

Mã số thuế: 5300139668 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy
Địa chỉ: Tổ 3C TT Phố Ràng, Thị trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Lào Cai