Tìm kiếm
Có 3.409 kết quả tìm kiếm
Trường Cao đẳng Nghề điện

Mã số thuế: 0100100079-053 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Minh
Địa chỉ: Xã Tân Dân, , Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc

Mã số thuế: 0100100417-049 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Minh
Địa chỉ: Xã Tân Dân, , Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY ĐIệN LựC SóC SơN

Mã số thuế: 0100101114-011 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bình
Địa chỉ: Số 36 Đường Đa Phúc, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CHè KIM ANH

Mã số thuế: 0100103986 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Hồng
Địa chỉ: Km số 2, Quốc lộ 2, Phù Lỗ, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN QUảN Lý Và ĐầU Tư XâY DựNG CôNG TRìNH GIAO THôNG 238

Mã số thuế: 0100104203 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luận
Địa chỉ: Khối 14, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Trung tâm khai thác Nội bài

Mã số thuế: 0100107518-012 - Người đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Cương
Địa chỉ: Trung tâm kiểm soát khai thác tại sân bay nội bài, , Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHIêN LIệU HàNG KHôNG VIệT NAM (SKYPEC) KHU VựC MIềN BắC

Mã số thuế: 0100107638-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Hà
Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HàNG KHôNG SâN BAY NộI BàI

Mã số thuế: 0100108254 - Người đại diện pháp luật: Trần Việt Phương
Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY QUảN Lý BAY MIềN BắC - CHI NHáNH TổNG CôNG TY QUảN Lý BAY VIệT NAM - CôNG TY TNHH

Mã số thuế: 0100108624-007 - Người đại diện pháp luật: Lâm Phúc Anh Hà
Địa chỉ: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 228

Mã số thuế: 0100109265 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Kiên
Địa chỉ: Km 19 + 400 Quốc lộ 3 (trái tuyến), Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BắC THăNG LONG

Mã số thuế: 0100111948-230 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thắng
Địa chỉ: Số 2, Khu đô thị mới, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH SóC SơN

Mã số thuế: 0100112437-142 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Tứ
Địa chỉ: Số nhà 51, Đường Quốc lộ 3, Tổ 12, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY TNHH NCI (VIệT NAM)

Mã số thuế: 0100113399 - Người đại diện pháp luật: Katsuichi Kumakura
Địa chỉ: Lô số 4, 85, 86A, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY TNHH VIệT NAM NIPPON STEEL PIPE

Mã số thuế: 0100113543 - Người đại diện pháp luật: Kentaro Horiuchi
Địa chỉ: Lô 29, 30, 31, 32 và 43, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NộI BàI

Mã số thuế: 0100113991 - Người đại diện pháp luật: Au Sing Choy
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sinh Hoá Minh Đức

Mã số thuế: 0100367393 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Đức
Địa chỉ: Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐạI LộC

Mã số thuế: 0100520115 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuyến
Địa chỉ: Số 75 Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và VậN TảI BíCH Kỹ

Mã số thuế: 0100601999 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bích
Địa chỉ: Thôn Sông Công, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NôNG THôN PHù ĐổNG

Mã số thuế: 0100625774 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Lâm Trường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

công ty TNHH thương mại toàn năng

Mã số thuế: 0100626129 - Người đại diện pháp luật: Trịnh văn Toàn
Địa chỉ: Km 1, đường 16, xã Phủ Lỗ, , Huyện Sóc Sơn, Hà Nội