Tìm kiếm
Có 317 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Yên Lập Phú Thọ

Mã số thuế: 0100686174-414 - Người đại diện pháp luật: Phan Sỹ Mạnh
Địa chỉ: Khu Tân An 2, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN PHụ GIA Và SảN PHẩM DầU Mỏ

Mã số thuế: 0101438047-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Khu Minh Đức, Xã Minh Hòa, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CHI NHáNH TạI PHú THọ, CôNG TY TNHH DệT MAY THYGESEN VIệT NAM

Mã số thuế: 0101545803-001 - Người đại diện pháp luật: Doan Thi Thu Hien
Địa chỉ: Xóm chùa 11, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN BIOVACCINE VIệT NAM - CHI NHáNH PHú THọ

Mã số thuế: 0101787369-005 - Người đại diện pháp luật: TRẦN TINH SƠN
Địa chỉ: Lô CN5, Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY Cổ PHầN ĐàN HươNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0108246055 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hiếu
Địa chỉ: Khu 8, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY TNHH THANH THUậN THảO

Mã số thuế: 0304926265 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Phong
Địa chỉ: Xóm Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Xí NGHIệP XâY DựNG TâY PHươNG

Mã số thuế: 2600106410 - Người đại diện pháp luật: Khương Đức Sỹ
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, , Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Chi nhánh số 8 - Hiệu sách nhân dân huyện Yên Lập

Mã số thuế: 2600169273-022 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý Vân
Địa chỉ: Xóm Tân an 1, Thị trấn Yên lập, , Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Chi cục thuế huyện Yên Lập

Mã số thuế: 2600204376-009 - Người đại diện pháp luật: Phan Thanh Hảo
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, , Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Hợp tác xã nông nghiệp Tân phú - Thị trấn Yên Lập- Huyện Yên Lập

Mã số thuế: 2600227221 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dư
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Công Ty TNHH Yên Long

Mã số thuế: 2600231450 - Người đại diện pháp luật: Hà Quốc Trưởng
Địa chỉ: Tân An 4, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Yên Long Mỏ Đá Hang Chuột

Mã số thuế: 2600231450-001 - Người đại diện pháp luật: Đinh Công Hải
Địa chỉ: Xóm Minh Tân, Xã Phúc Khánh, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Dịch Vụ Đô Thị huyện Yên Lập

Mã số thuế: 2600247517 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Nam Triều
Địa chỉ: Tân An 4, thị trấn Yên Lập, , Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Doanh nghiệp TN Minh Long

Mã số thuế: 2600247644 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Xóm Tân An 3 - Thị trấn Yên Lập, Thị trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Châu á

Mã số thuế: 2600250573-002 - Người đại diện pháp luật: Kiều Đức Dũng
Địa chỉ: Đồi Ao Bon, xóm Xuân Thượng, Xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG Tự LậP Mỏ Đá HANG NắNG

Mã số thuế: 2600251062-002 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Văn
Địa chỉ: Khu 3, Hang Đùng, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY TNHH COFFEE LIGHT TEA VIệT NAM

Mã số thuế: 2600258646 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Khu Hành chính số 2, Xã Ngọc Đồng, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIệP Tư NHâN LONG DươNG

Mã số thuế: 2600259801 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Dương
Địa chỉ: Xóm Đình Cả, Xã Hưng Long, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

CôNG TY Cô� PHâ�N KHOáNG SảN PHú THọ

Mã số thuế: 2600261504 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu Hang Đùng 3, Xã Ngọc Lập, Huyện Yên Lập, Phú Thọ

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN CườNG

Mã số thuế: 2600274895 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Mè, xã Hưng Long, , Huyện Yên Lập, Phú Thọ