Tìm kiếm
Có 196 kết quả tìm kiếm
Chi nhánh công ty TNHH Tân An tại Lào Cai

Mã số thuế: 0100379776-004 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Trang
Địa chỉ: Thôn Phú Mậu xã Liêm Phú, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VăN BàN LàO CAI

Mã số thuế: 0100686174-917 - Người đại diện pháp luật: Bùi Thế Trung
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Giao Thông 18 Tại Lào Cai

Mã số thuế: 0101093258-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Lăm
Địa chỉ: Thôn Xuân Sang, Xã Tân An, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Tây Bắc - Tại Lào Cai

Mã số thuế: 0106086046-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Duy Thắng
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu số 38, Thị Tứ, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

TRUNG TâM VIễN THôNG VăN BàN

Mã số thuế: 5300100163-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hà Thắng
Địa chỉ: Tổ 8 đường Quang Trung, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP VăN BàN TỉNH LàO CAI

Mã số thuế: 5300123227 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Nghiệp
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Yên, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Văn Bàn

Mã số thuế: 5300133176 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Thắng
Địa chỉ: Thị trấn khánh yên, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Nhà khách ủy Ban Nhân Dân huyện Văn Bàn

Mã số thuế: 5300133190-001 - Người đại diện pháp luật: Mai Thị Hương Lê
Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn

Mã số thuế: 5300133200 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Bích
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Khánh Yên, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã văn sơn

Mã số thuế: 5300133225 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Văn Sơn, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND Xã Võ Lao

Mã số thuế: 5300133232 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị tứ Võ lao, Xã Võ Lao, Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBnd xã nậm dạng

Mã số thuế: 5300133257 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã nậm dạng, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã tân an

Mã số thuế: 5300133296 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân an, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã thẩm dương

Mã số thuế: 5300133391 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thẩm dương, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã dương quỳ

Mã số thuế: 5300133401 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã dương quỳ, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã làng giàng

Mã số thuế: 5300133426 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã làng giàng, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND khánh yên thượng

Mã số thuế: 5300133440 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã khánh yên thượng, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND khánh yên trung

Mã số thuế: 5300133458 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã khánh yên trung, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã chiềng ken

Mã số thuế: 5300133472 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã chiềng ken, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai

UBND xã liêm phú

Mã số thuế: 5300133497 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã liêm phú, , Huyện Văn Bàn, Lào Cai