Tìm kiếm
Có 264 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN TIêN YêN QUảNG NINH

Mã số thuế: 0100686174-145 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tuyên
Địa chỉ: SN 2C, phố Hòa Bình, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Đức Việt - Qn - Xưởng Sản Xuất Nước Đóng Chai

Mã số thuế: 0101131168-001 - Người đại diện pháp luật: Lưu Đức Trung
Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Hải Lạng, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TRUNG TâM BáN Lẻ 7 TầNG PHố THốNG NHấT

Mã số thuế: 0311609355-089 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Toà nhà 7 tầng, phố Thống Nhất, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN LâM NGHIệP TIêN YêN QUảNG NINH

Mã số thuế: 5700102447 - Người đại diện pháp luật: Lê Đình áng
Địa chỉ: Số 96, phố Đông Tiến 2, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

DOANH NGHIệP TN Xí NGHIệP THươNG MạI THANH TùNG

Mã số thuế: 5700222215 - Người đại diện pháp luật: Phạm Bá Tòng
Địa chỉ: Số 35, Quang Trung, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Chi cục thuế khu vực Tiên Yên - Bình Liêu - Ba Chẽ

Mã số thuế: 5700252900-033 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Đức Quý
Địa chỉ: Đường Mới, Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Doanh Nghiệp Tư Nhân - Doanh Nghiệp Thương Mại Thanh Đào

Mã số thuế: 5700291120 - Người đại diện pháp luật: Khổng Minh Thanh
Địa chỉ: Phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG ĐứC MINH

Mã số thuế: 5700291138 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 74, phố Hòa Bình, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HợP TIếN

Mã số thuế: 5700309385 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạn
Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Chi nhánh DNTN - Xí nghiệp Hợp Tiến - Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi

Mã số thuế: 5700309385-001 - Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Xóm Nương xã Tiên Lãng, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại & Đầu Tư An Bang

Mã số thuế: 5700333067 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Trung
Địa chỉ: Số nhà 57, phố Quang Trung, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH TIềN HảI

Mã số thuế: 5700397102 - Người đại diện pháp luật: Văn Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đồng Rui, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Ngọc Chuân

Mã số thuế: 5700397127 - Người đại diện pháp luật: Vũ Trong Chuân
Địa chỉ: Phố Long Tiên, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI PHú LONG QN

Mã số thuế: 5700431360 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Sĩ Hiền
Địa chỉ: Phố Đông Tiến 2, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH THàNH DươNG

Mã số thuế: 5700456213 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thu
Địa chỉ: Thôn Khe Tiên, ngã ba Yên Than, Xã Yên Than, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đông Hải Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700471525 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Song
Địa chỉ: Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Cầu Đường Bộ Ii Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700479757 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Công ty TNHH Thuận Hương

Mã số thuế: 5700480960 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Thuận
Địa chỉ: Phố Hoà Bình, thị trấn Tiên Yên, , Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

CôNG TY TNHH TOàN LươNG

Mã số thuế: 5700483979 - Người đại diện pháp luật: Khổng Thị Kim Nhung
Địa chỉ: Xóm Nương, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh

Công Ty TNHH Phương Lâm

Mã số thuế: 5700508239 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Lâm
Địa chỉ: Khu B, cầu Khe Tiên, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên, Quảng Ninh