Tìm kiếm
Có 7.425 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH - TổNG CôNG TY MáY ĐộNG LựC Và MáY NôNG NGHIệP VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100103866-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Vạn Tuấn Anh
Địa chỉ: 90-92 Trần Bình Trọng, Phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà XUấT BảN Y HọC

Mã số thuế: 0100107814-002 - Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Hoài
Địa chỉ: Số 699 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Cty Vận Tải Và Xây Dựng

Mã số thuế: 0100108328-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Như Khoa
Địa chỉ: 22 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 05, Quận 5, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY PHáT TRIểN PHáT THANH TRUYềN HìNH THôNG TIN-CôNG TY Cổ PHầN - TRUNG TâM ĐàO T

Mã số thuế: 0100108335-006 - Người đại diện pháp luật: Trần Chiến Thắng
Địa chỉ: Số 595 đường Nguyễn Trãi, Phường 07, Quận 5, Hồ Chí Minh

NHà XUấT BảN GIáO DụC TạI THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100108543-006 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thành Lâm
Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH 5 THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100111948-054 - Người đại diện pháp luật: Trương Xuân Quang
Địa chỉ: Số 279-281-283-287 Đường Trần Phú, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH 6 TP. Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100111948-055 - Người đại diện pháp luật: Bùi Văn Bé Sáu
Địa chỉ: Tầng 1A, 1B, Tầng 2 một phần tầng 11 toà nhà số 635B, Đường, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH - CôNG TY Cổ PHầN NHữNG TRANG VàNG VIệT NAM

Mã số thuế: 0100112194-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: 2N Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NGOạI THươNG VIệT NAM- CHI NHáNH SàI THàNH

Mã số thuế: 0100112437-041 - Người đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Thắm
Địa chỉ: 2D-2E Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN PUBLIC VIệT NAM CHI NHáNH CHợ LớN

Mã số thuế: 0100112733-006 - Người đại diện pháp luật: Lương Tú Mai Hoa
Địa chỉ: Số 26-28 đường Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-069 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiển
Địa chỉ: 271 An Dương Vương, Phường 03, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH Kỳ HòA

Mã số thuế: 0100150619-175 - Người đại diện pháp luật: Đào Nguyên Chi
Địa chỉ: Số 137C Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH TâY SàI GòN

Mã số thuế: 0100150619-205 - Người đại diện pháp luật: Đinh Quang Khiêm
Địa chỉ: Toà nhà số 1045 - 1047 Trần Hưng Đạo, Phường 05, Quận 5, Hồ Chí Minh

CHI NHáNH TổNG CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI XâY DựNG (TP Hà NộI)

Mã số thuế: 0100203476-020 - Người đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Địa chỉ: 737-739 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN Kỹ THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN 5

Mã số thuế: 0100230800-079 - Người đại diện pháp luật: Lê Mạnh Hoàn
Địa chỉ: 284A An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0100233488-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Quốc Thái
Địa chỉ: Một phần căn nhà số 288A An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUốC Tế VIệT NAM - CHI NHáNH QUậN 5

Mã số thuế: 0100233488-061 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Quyên
Địa chỉ: Một Phần Tầng Trệt,Tầng Lửng Tòa Nhà Số 133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VượNG - CHI NHáNH SàI GòN

Mã số thuế: 0100233583-007 - Người đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tuyến
Địa chỉ: 129 Nguyễn Chí Thanh, Phường 09, Quận 5, Hồ Chí Minh

CôNG TY TNHH HòA BìNH - CHI NHáNH PHíA NAM

Mã số thuế: 0100276146-005 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: 116 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Hồ Chí Minh

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH QUậN 5

Mã số thuế: 0100283873-028 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tùng
Địa chỉ: Tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 số 353 - 355 đường An Dương Vươn, Phường 03, Quận 5, Hồ Chí Minh