Tìm kiếm
Có 318 kết quả tìm kiếm
Chi Cục Đăng Kiểm Bạc Liêu

Mã số thuế: 0100109120-043 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Địa chỉ: Quốc Lộ 1, Xã Long Thạnh, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN VĩNH LợI BạC LIêU

Mã số thuế: 0100686174-389 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thụy
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIAO HàNG TIếT KIệM TạI TỉNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0106181807-169 - Người đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1A, ấp Trà Ban 1, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

ĐIệN NăNG LượNG MặT TRờI MáI NHà TRạM THU PHí BạC LIêU - CTY CP ĐầU Tư PHáT TRIểN Hạ TầNG SàI GòN

Mã số thuế: 0302348354-003 - Người đại diện pháp luật: Võ Hồng Phúc
Địa chỉ: ấp Trà Ban 1, Quốc lộ 1, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU - CôNG TY Cổ PHầN SơN Hà SàI GòN

Mã số thuế: 0307526635-027 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thanh Lan
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XăNG DầU DầU KHí SàI GòN TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 0310496966-019 - Người đại diện pháp luật: Trần Hải Nam
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Trà Ban 2, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thủy Sản Đông Dương Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 0312148192-001 - Người đại diện pháp luật: Thái Thành Nhân
Địa chỉ: ấp Cái Tràm A1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH GOLD HOUSES - CHI NHáNH BạC LIêU

Mã số thuế: 0314905458-001 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Thị Trường An
Địa chỉ: Số 420 Quốc Lộ 1A, Trần Phú, Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải Quân - Bạc Liêu 01

Mã số thuế: 1701690138-002 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thị Thi
Địa chỉ: 184 ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CHI NHáNH BạC LIêU CôNG TY TNHH ADC

Mã số thuế: 1800348038-027 - Người đại diện pháp luật: Nông Trọng Hửu
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang

Mã số thuế: 1800506679-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Mãi
Địa chỉ: Số 107, Quốc lộ 1A, ấp Phước Thạnh, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Phúc Tấn-Địa điểm kinh doanh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1800594763-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc Diễm
Địa chỉ: Số 70, ấp Năm Căn, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Công Ty Cổ Phần Phân Phối Phú Thái Cần Thơ - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1800716690-004 - Người đại diện pháp luật: Lê Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Số 113, Quốc Lộ IA, ấp Phước Thạnh, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG TIếN NAM

Mã số thuế: 1900105920 - Người đại diện pháp luật: Dương Thị Huỳnh Mai
Địa chỉ: ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tài Lợi

Mã số thuế: 1900173102 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Quậy
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghệ Thành

Mã số thuế: 1900173198 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Tài
Địa chỉ: 167 ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nghệ Thành Ii

Mã số thuế: 1900173310 - Người đại diện pháp luật: Trần Văn Phước
Địa chỉ: ấp Xẻo Chích, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIêN CườNG BạC LIêU

Mã số thuế: 1900173871 - Người đại diện pháp luật: Phạm Chí Cường
Địa chỉ: Số 226, ấp Phước Thạnh 1, Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hưng Phát

Mã số thuế: 1900174025 - Người đại diện pháp luật: Dương Quang Vinh
Địa chỉ: 246 ấp Cái Dầy, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

DOANH NGHIệP Tư NHâN íCH HưNG

Mã số thuế: 1900174201 - Người đại diện pháp luật: Trần Hí
Địa chỉ: ấp Tân Tạo, Thị trấn Châu Hưng, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu