Tìm kiếm
Có 1.626 kết quả tìm kiếm
Trạm chế biến và kinh doanh than Hương Canh

Mã số thuế: 0100100689-040 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế
Địa chỉ: , Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN CHăN NUôI TRUNG ươNG Xí NGHIệP Gà GIốNG TAM ĐảO

Mã số thuế: 0100101932-003 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Liêm
Địa chỉ: Thôn Tam hà, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY CHăN NUôI TAM ĐảO - CHI NHáNH TổNG CôNG TY CHăN NUôI VIệT NAM - CTCP

Mã số thuế: 0100104443-005 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Anh
Địa chỉ: Thôn Gia Khau, Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN CôNG THươNG VIệT NAM - CHI NHáNH BìNH XUYêN

Mã số thuế: 0100111948-124 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hùng
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Cửa Hàng Xăng Dầu Quang Hà

Mã số thuế: 0100428448-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Hà, Thị trấn Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN BìNH XUYêN VĩNH PHúC II

Mã số thuế: 0100686174-373 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Khu phố 1, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH UTECH VIệT NAM

Mã số thuế: 0101151527 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Mai
Địa chỉ: Đường số 5, Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Xã Sơn Lôi, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và SảN PHẩM AN TOàN VIệT NAM

Mã số thuế: 0101163931 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Na Hương
Địa chỉ: Lô C15, Khu Công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TOTO VIệT NAM TạI VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101225306-005 - Người đại diện pháp luật: Suzuki Hiroyuki
Địa chỉ: Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHI NHáNH CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NGUồN LựC VIệT NAM NHà MáY ADREM VINA

Mã số thuế: 0101351075-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Khu Vườn Xim, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH THUậN PHONG

Mã số thuế: 0101411535 - Người đại diện pháp luật: Cao Quốc Trường
Địa chỉ: Lô 4, Khu Công Nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH ĐOàN Vệ QUốC

Mã số thuế: 0101493457 - Người đại diện pháp luật: ĐÀO MINH CHÍNH
Địa chỉ: Số nhà 156, Tổ dân phố Trại Cúp, Thị trấn Bá Hiến , Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH DAIWA PLASTICS THăNG LONG - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101524352-001 - Người đại diện pháp luật: Haruhiko Obitani
Địa chỉ: Lô B1-2, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN PHú QUANG

Mã số thuế: 0101538884 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Kiên
Địa chỉ: Lô 2, KCN Bình Xuyên, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH AMAC 1

Mã số thuế: 0101821394 - Người đại diện pháp luật: Vũ Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Hữu Bằng 2, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Quang Trung Tại Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0101821394-002 - Người đại diện pháp luật: Lê Hùng Long
Địa chỉ: Thôn Hữu Bằng 2, Xã Tam Hợp, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư THIếT Bị Và XâY DựNG VạN XUâN - CHI NHáNH VĩNH PHúC

Mã số thuế: 0101878908-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hùng
Địa chỉ: Tổ dân phố Bãi Kếu, Thị trấn Đạo Đức , Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Taxi Phương Anh Tại Tỉnh Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 0102083887-002 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dân
Địa chỉ: Xóm Phổ, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY TNHH LIêN DOANH TậP ĐOàN TAKAHASHI

Mã số thuế: 0102294856 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Tổ dân phố Thượng Đức, Thị trấn Đạo Đức , Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG NGHIệP THUậN AN

Mã số thuế: 0102575825 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Lân
Địa chỉ: Lô C13, khu công nghiệp Bá Thiện II, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc