Tìm kiếm
Có 3.330 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Long Thành

Mã số thuế: 0100111948-114 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Hưng
Địa chỉ: QL 51 A Khu Phước Hải TT.Long Thành, , Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CUNG ứNG NHựA ĐườNG (ADCO) TạI ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100113039-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Tâm
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐôNG ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100150619-095 - Người đại diện pháp luật: Lê Minh Tiến
Địa chỉ: Số 115B, đường Lê Duẩn, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN QUâN ĐộI - CHI NHáNH LONG THàNH

Mã số thuế: 0100283873-127 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thi Kim Loan
Địa chỉ: Số 301, đường Lê Duẩn, khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH NAM ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100686174-597 - Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Khoan
Địa chỉ: Số 01, Đường Trần Phú, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KDDI VIệT NAM TạI KHU CôNG NGHIệP LONG ĐứC, TỉNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0100971460-003 - Người đại diện pháp luật: Muramatsu Tsuyoshi
Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Thịnh Yên - Chi Nhánh Khu Vực Phía Nam

Mã số thuế: 0101386247-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Năng Thống
Địa chỉ: Tổ 12, khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ NGọC Hà TạI LONG THàNH

Mã số thuế: 0101394777-020 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Hữu
Địa chỉ: Số 1041, đường Trường Chinh, Tổ 3, ấp Hàng Gòn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Công Ty Bảo Việt Long Thành

Mã số thuế: 0101527385-079 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Châu
Địa chỉ: Số 282 Lê Duẩn Khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI NAM ANH - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0102022443-003 - Người đại diện pháp luật: Văng Viên Thông
Địa chỉ: Lô M, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP PHú THáI - CHI NHáNH TỉNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0104567918-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Đức Thắng
Địa chỉ: (Trong khuôn viên CT TNHH V.P.S), Đường số 9, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN XâY DựNG Và BấT ĐộNG SảN HOàNG SơN - CHI NHáNH LONG THàNH

Mã số thuế: 0106144322-002 - Người đại diện pháp luật: HOÀNG THẾ SƠN
Địa chỉ: Đường 769, ấp Hàng Gòn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ THIêN HOàNG NGUYêN

Mã số thuế: 0106353245 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: Khu 3, ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH ĐồNG NAI - CôNG TY TNHH KINH DOANH DịCH Vụ TổNG HợP VINCOM

Mã số thuế: 0106629623-008 - Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Huyền Nga
Địa chỉ: Số 251, Khu Phước Hải, đường Lê Duẩn, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI TỉNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0106827752-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tuyết Hằng
Địa chỉ: Tổ 12, ấp 5, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CôNG TY Cổ PHầN KếT NốI TRườNG HọC VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG NAI

Mã số thuế: 0107656958-017 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyển
Địa chỉ: Khu 3, ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO BàU CáT

Mã số thuế: 0109147392-001 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Hà
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO PHú Mỹ

Mã số thuế: 0109147427-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN TáI TạO Mỹ PHướC

Mã số thuế: 0109148484-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trà My
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 7, Xã Bàu Cạn, Huyện Long Thành, Đồng Nai

CôNG TY TNHH HWAJANN ENTERPRISE VIệT NAM

Mã số thuế: 0201316941 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bắc Hà
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 2, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Đồng Nai