Tìm kiếm
Có 468 kết quả tìm kiếm
CHI NHáNH CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ LạNG SơN - TổNG CôNG TY CôNG NGHIệP HóA CHấT Mỏ - VINACOMIN (TNHH

Mã số thuế: 0100101072-031 - Người đại diện pháp luật: Phùng Văn Thành
Địa chỉ: Khu Đô thị N20, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH TổNG CôNG TY ĐườNG SắT VIệT NAM - GA ĐồNG ĐăNG

Mã số thuế: 0100105052-012 - Người đại diện pháp luật: Phạm Đức Khái
Địa chỉ: Tổ 04, khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Thiết Bị Đường Sắt Lạng Sơn

Mã số thuế: 0100106031-008 - Người đại diện pháp luật: Trần Công Đoàn
Địa chỉ: Số 45, khu Ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU Y Tế VIệT NAM TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0100108367-005 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Giang
Địa chỉ: Số 22 đường Thanh Niên, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Việt Thái

Mã số thuế: 0100367509-003 - Người đại diện pháp luật: Lê Hữu Việt
Địa chỉ: Số 101, khu Dây Thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH ĐồNG ĐăNG LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-812 - Người đại diện pháp luật: Vi Hoàng Hưng
Địa chỉ: Khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CAO LộC LạNG SơN

Mã số thuế: 0100686174-815 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Điệp
Địa chỉ: Số 12, khối 6, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Vận Tải Hàng Hóa Đường Sắt - Đồng Đăng

Mã số thuế: 0101403767-030 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thắng
Địa chỉ: Khu ga Đồng Đăng, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ GIANG SơN

Mã số thuế: 0103648265 - Người đại diện pháp luật: Trần Trọng Khôi
Địa chỉ: Thôn Tềnh Chè, Xã Hồng Phong, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH- CôNG TY TNHH VậN TảI HàNG HOá Và DịCH Vụ THươNG MạI QUANG MINH

Mã số thuế: 0106338021-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 85A, khu dây thép, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI TổNG HợP THIêN THANH

Mã số thuế: 0106719235 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 3, Tổ 2, Khối 4, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ LOGISTICS THL VIệT NAM

Mã số thuế: 0106922212-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thịnh
Địa chỉ: Bến xe Đồng Đăng, Khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH ứNG DụNG CôNG NGHệ XâY DựNG Hà NộI

Mã số thuế: 0106933817 - Người đại diện pháp luật: Bùi Minh Đức
Địa chỉ: Tầng 3, Trung tâm thương mại Đồng Đăng - Lạng Sơn, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU TâN HOàNG MINH

Mã số thuế: 0107388723 - Người đại diện pháp luật: Vu Thi Minh
Địa chỉ: Thôn Bắc Đông II, Xã Gia Cát, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH MTV KINH DOANH Và PHáT TRIểN DịCH Vụ SơN Hà MIềN BắC - CHI NHáNH LạNG SơN

Mã số thuế: 0107863062-014 - Người đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: Tổ 4, Khối 10, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ĐầU Tư IZIVAN

Mã số thuế: 0108339969 - Người đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Hoàng
Địa chỉ: Số 46, đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN BáN Lẻ Kỹ THUậT Số FPT TạI Hà NộI - TRUNG TâM BảN Lẻ Số 177 HOàNG VăN THụ

Mã số thuế: 0311609355-100 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Hoa Giang
Địa chỉ: Số 177, đường Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CôNG TY TNHH DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU PHáT ĐạT

Mã số thuế: 0316152055 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thành Đạt
Địa chỉ: So�� 36 Khu Ga, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Cửu Long Tại Lạng Sơn

Mã số thuế: 0800988879-001 - Người đại diện pháp luật: Lê Thanh Hồng
Địa chỉ: Thôn Co Sâu, Xã Cao Lâu, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN VậT LIệU MàI HảI DươNG TạI LạNG SơN

Mã số thuế: 0801096688-003 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hồng
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn