Tìm kiếm
Có 1.119 kết quả tìm kiếm
NGâN HàNG NôNG NGHIệP Và PHáT TRIểN NôNG THôN VIệT NAM - CHI NHáNH HUYệN CHâU THàNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0100686174-258 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Huyền
Địa chỉ: ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Trắc Địa Việt Nam

Mã số thuế: 0102305681-001 - Người đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Kim, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KIM KHí Và GIA DụNG TâN á ĐạI THàNH TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0108705693-028 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Trần Quốc Duy
Địa chỉ: ấp Cửu Hoà, Xã Thân Cửu Nghĩa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG-CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MôI TRườNG Đô THị THàNH PHố Hồ CHí MINH

Mã số thuế: 0300438813-002 - Người đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Hưng
Địa chỉ: ấp Tân Quới, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CN DNTN TM DV SX Hồng Mộc-CH Trưng Bày SP Và B

Mã số thuế: 0301390924-004 - Người đại diện pháp luật: Thân Văn Do
Địa chỉ: ấp Tây Hòa, Xã Song Thuận, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NôNG PHáT

Mã số thuế: 0301956825 - Người đại diện pháp luật: Võ Thị ánh
Địa chỉ: ấp Thuận, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH TIềN GIANG - CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN - THươNG MạI - DịCH Vụ ĐịA ốC HOàNG QUâN

Mã số thuế: 0302087938-027 - Người đại diện pháp luật: Tô Trọng Trí
Địa chỉ: Tầng trệt Nhà ở xã hội HQC Tân Hương, ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT HươNG LIệU ếCH VàNG

Mã số thuế: 0302536319-001 - Người đại diện pháp luật: Lâm Thành Trung
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Chi Nhánh CTy TNHH TM-DV Cao Lầu TG

Mã số thuế: 0303662429-001 - Người đại diện pháp luật: Vũ Tân Dân
Địa chỉ: ấp Tây, Xã Kim Sơn, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CôNG TY TNHH NHựT THàNH TâN - CHI NHáNH TIềN GIANG.

Mã số thuế: 0303714966-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quí
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - THươNG MạI - DịCH Vụ HồNG TRANG

Mã số thuế: 0304784067-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Minh Tuấn
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Chi Nhánh CTy Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản An Thịnh Tiền Giang

Mã số thuế: 0305005838-001 - Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Ngọc Dung
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh Xã Tân Hương, , Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH 1 Thành Viên Cơ Điện Lạnh Huy Hoàng

Mã số thuế: 0305133685-001 - Người đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 128 tổ 5 ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, , Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Tổ CHứC TàI CHíNH VI Mô TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN CHO NGườI LAO ĐộNG NGHèO Tự TạO VIệC LàM-

Mã số thuế: 0305140259-026 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Điều
Địa chỉ: ấp Trung, Xã Đông Hòa, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

Chi Nhánh Miền Tây - Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Sơn Đông

Mã số thuế: 0305445959-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã Tân Hội Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CôNG TY TNHH CHATA VIệT NAM

Mã số thuế: 0305539759 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Châu
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long An, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế GIA TạI TIềN GIANG

Mã số thuế: 0306118591-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: ấp Tây, Xã Kim Sơn, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT THựC PHẩM ANH KIM � CHI NHáNH TIềN GIANG

Mã số thuế: 0307154507-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: ấp Tân Lược 2, Xã Tân Lý Đông, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT SơN âU VIệT

Mã số thuế: 0307216418 - Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoài Thu
Địa chỉ: Lô CII-4, Khu Công Nghiệp Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN THươNG MạI SảN XUấT SơN âU VIệT-TIềN GIANG

Mã số thuế: 0307216418-001 - Người đại diện pháp luật: HOANG THI HOAI THU
Địa chỉ: Lô CII-4 KCN Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tiền Giang