Tìm kiếm
Có 272 kết quả tìm kiếm
Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đa Kia Bình Phước

Mã số thuế: 0100686174-302 - Người đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Thịnh
Địa chỉ: Số 64, thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Bù Gia Mập Bình Phước

Mã số thuế: 0100686174-747 - Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Tú
Địa chỉ: Đường ĐT.741, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT CáT NAM

Mã số thuế: 0302337793 - Người đại diện pháp luật: Lê Thị Thảo Linh
Địa chỉ: Thôn Bù Cà Mau, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH XâY DựNG Cơ KHí SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ TíN NGHĩA ĐứC TạI TỉNH BìNH PHướC

Mã số thuế: 0304143095-001 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thi
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI BOSSMART - CửA HàNG BOSSMART 2

Mã số thuế: 0314615981-006 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Dân
Địa chỉ: Đoàn Kinh tế QT 778, Thôn Đức Lập, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CHI NHáNH - CôNG TY TNHH XăNG DầU AN THắNG

Mã số thuế: 0315101393-002 - Người đại diện pháp luật: MAI VĂN THẮNG
Địa chỉ: Thôn Bình Hà 1, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU AUVI

Mã số thuế: 0315423601-003 - Người đại diện pháp luật: DƯƠNG QUỐC TUẤN
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CHI NHáNH 01 - CôNG TY TNHH KINH DOANH XăNG DầU NAM PHáT

Mã số thuế: 0315595093-001 - Người đại diện pháp luật: LÊ THANH NGHỊ
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VậN TảI XâY DựNG ĐứC HảI TIếN

Mã số thuế: 1702070673 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Hải
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU PHúC LợI - CHI NHáNH Bù GIA MậP

Mã số thuế: 3700570113-003 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Quyền
Địa chỉ: Thôn Khắc Khoan, Xã Phú Nghĩa, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

UBND Xã Đức Hạnh

Mã số thuế: 3800100231 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Đức Hạnh, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT PHú LONG

Mã số thuế: 3800102359 - Người đại diện pháp luật: Trần Hồng Tươi
Địa chỉ: Thôn 2B, Xã Bình Thắng, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRạM XăNG DầU TâN THủY

Mã số thuế: 3800205636 - Người đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tân
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HUỳNH LIêN

Mã số thuế: 3800214020 - Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Liên
Địa chỉ: Thôn ĐaK Lim, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU Mỹ HOA

Mã số thuế: 3800220105 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Sơn
Địa chỉ: Đường 760, Thôn Phước Sơn, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRạM XăNG DầU NGUYễN áNH

Mã số thuế: 3800225544 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ánh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Phú Văn, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HảI SơN

Mã số thuế: 3800225696 - Người đại diện pháp luật: Lâm Văn Nở
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Bình Đức 1, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI XăNG DầU PHươNG LAN

Mã số thuế: 3800226241 - Người đại diện pháp luật: Phan Thị Thái
Địa chỉ: Thôn Sơn Trung, Xã Đức Hạnh, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

DNTN Tiệm Vàng Công Hậu

Mã số thuế: 3800229267 - Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Hậu
Địa chỉ: Đội 1 Bình tân Đa kia, Xã Đa Kia, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRạM XăNG DầU MINH PHúC

Mã số thuế: 3800234041 - Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phúc
Địa chỉ: Thôn Bù Xia, Xã Đăk Ơ, Huyện Bù Gia Mập, Bình Phước